Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Міграційні процеси


Міграційні процеси

В широкому розумінні, міграційні процеси – це процеси просторового переміщення людей між поселеннями, регіонами, країнами. У вузькому значенні, під ними розуміють сукупність переселень людей, пов’язаних зі зміною ними місця проживання на довготривалий строк, що спричиняє зміни територіального розміщення поселення.

Розрізняють:

  1. внутрішню міграцію (переміщення населення в межах країни);
  2. зовнішню (переїзд до інших країн або виїзд з інших країн);
  3. маятникову (систематичні переміщення, пов’язані з роботою, навчанням тощо);
  4. сезонну (переміщення, пов’язані із сезонною роботою).

Міграційні процеси – це постійна характеристика будь-якого суспільства і в будь-яку епоху. Історія суспільства свідчить про чисельність масових переселень. До таких відносять старогрецькі колонії, масові міграційні рухи євреїв всією Європою в епоху Середньовіччя, переселення, пов’язані з відкриттям нових материків (Південна та Північна Америка, Австралія). Навіть США – країна емігрантів.

Серед причин міграцій можуть бути економічні, національні, політичні, екологічні тощо. Найбільш типовими причинами є:

  • бажання кращих умов і якості життя;
  • можливість реалізації своїх професійних орієнтацій: отримання роботи в іншому місці проживання на кращих умовах оплати, за фахом і на омріяній посаді;
  • потреба в оновленні життя, визначеній культурі і знаннях;
  • зміни в регіональному розміщенні виробництва, його реструктуризації;
  • стан здоров’я і необхідність змін кліматичних умов.

Основними міграційними країнами, до яких приїздить велика кількість мігрантів (постійних і тимчасових), є: Польща, Туреччина, Словаччина, Греція, Португалія, Іспанія, США, Великобританія та ін.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+