Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Національні (етнічні) суспільства


Національні (етнічні) суспільства

До етнічних спільностей належать сім’я, рід, плем’я, народність, нація.

Вони об’єднуються на основі генетичних зв’язків і станов­лять еволюційний ланцюг, початком якого є сім’я.

Сім’я — найменша кровноспоріднена група людей, пов’язана спільністю походження (баба, дід, батько, мати, ді­ти). Кілька споріднених сімей, які вступили до союзу, утворю­ють рід. Роди об’єднуються у клани.

Клан — група кровних родичів, які носять ім’я предка. Клан зберігав спільну власність на землю, кровну помсту. Як пережитки первісного часу вони залиши­лись у деяких регіонах Шотландії, індійців Америки, в Японії та Китаї.

Кілька об’єднаних кланів складають плем’я. Воно являє собою вищу форму організації, яка охоплює велике число родів і кланів, що мають особисту мову або діалект, тери­торію, формальну організацію (вождь, племена рада), спільні церемонії. Чисельність їх членів іноді досягала десятків тисяч.

В ході подальшого економічного і культурного розвитку племена перетворювалися на народності, які у свою чергу на найвищих стадіях розвитку перетворювалися на нації.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+