Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Роль регіонів в суспільному житті України


Роль регіонів в суспільному житті України

Регіоном називається територіальна одиниця, яка складає єдиний територіально-господарчий комплекс і для якої характерні певні господарські і культурні зв’язки. На формування регіонів впливає низка чинників, серед яких можна виділити природні, психологічні, культурні та ін.

Регіони відрізняються за розмірами, кількістю і густотою населення, наявністю адміністративних одиниць на своїй території, способами формування та багатьма іншими критеріями. Регіон може охоплювати частину області, всю область, декілька областей чи провінцій, навіть декілька країн (наприклад, Близькосхідний регіон, Середньоазіатський регіон тощо).

В Україні поки що не існує офіційного поділу на регіони, але тут здавна почали виділяти історико-культурні області, які з повним правом можна називати регіонами. Це такі регіони як Волинський, Поліський, Карпатський, Наддніпрянський, Східний, Південний, та деякі інші. Бурхливий розвиток промисловості та урбанізація сприяли формуванню в Україні нових економічних регіонів, з яких можна виділити Донецько-При-дніпровський, Південний, Центрально-український та інші.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+