Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Соціальні інститути освіти і науки


Соціальні інститути освіти і науки

Освіта — це один з найдавніших і найважливіших інститутів суспільства.

Соціальний інститут освіти надає сталості та визначеності суспільним відносинам стосовно нагромадження та передавання знань, соціального досвіду, відтворення та розвитку культури, цілеспрямованого формування особистості, інтелектуального потен­ціалу суспільства.

Освіта служить розвитку особистості, сприяє її самореалізації. У той же час освіта має вирішальне значення для самого суспільства, забезпечуючи виконання найважливіших завдань практичного і символічного характеру.

Система освіти вносить вагомий внесок в інтеграцію суспільства. Більшість сучасних країн характеризується наявністю різних етнічних, расових, релігійних груп. Освіта може робити свій внесок у формування почуття спільності, приналежність до даного єдиного суспільства і, зберігаючи національні особливості культурної своєрідності таких груп, сприяти виробленню спільних цінностей, переваг та ідеалів в рамках культурної інтеграції.

Завдяки освіті відбувається перехід людей з одних соціальних груп до інших.

Наука (як і система освіти) є центральним соціальним інститутом у всіх сучасних суспільствах. У все більшій і більшій мірі саме існування сучасного суспільства залежить від наукового знання. Від розвитку науки залежать не тільки матеріальні умови існування суспільства, а й саме уявлення про світ.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+