Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Основні дослідницькі стратегії


Основні дослідницькі стратегії

Стратегічний план дослідження. Залежно від цілей і завдань дослідження, стану знань про досліджуваний об’єкт, а також ряду інших факторів у кожному конкретному випадку розробляється своя власна стратегія пошуку (стратегічний план), яка визначає послідовність операцій, здійснюваних дослідником. Стан знань про досліджуваний об’єкт визначає характер плану – пошуковий, описовий і експериментальний.

Пошуковий план застосовується в тих випадках, коли немає ясного уявлення про проблему або об’єкт дослідження. У тій області, де ще мало відповідної наукової літератури або її зовсім немає, дослідження починається з загального пошуку.

Пошуковий план передбачає такі основні підходи: вивчення документів, опитування експертів, здійснення спостережень та інших якісних досліджень.

Описовий план соціологічного дослідження застосовується в тих випадках, коли наявні знання про проблему дозволяють виділити об’єкт і сформулювати описову гіпотезу, тобто гіпотезу про структурно-функціональні зв’язки і класифікаційні характеристики досліджуваного соціального об’єкта. Мета плану полягає в тому, щоб перевірити цю гіпотезу і в разі її підтвердження отримати точні якісно-кількісні характеристики досліджуваного об’єкта.

При описовому плані дослідження, як правило, крім вивчення літератури, використання якісних методів, використовуються різного роду кількісні підходи, наприклад статистичний аналіз даних попередніх досліджень (вторинний аналіз), масові опитування населення або окремих його груп, контент-аналіз текстів і т. д.

Експериментальнийплан соціологічного дослідження застосовується тоді, коли наявні знання про об’єкт дозволяють сформулювати пояснювальну гіпотезу. Мета плану – встановити причинно-наслідкові зв’язки об’єкта, розкрити не тільки його структуру, а й причини, що зумовлюють функціонування чи розвиток даного обєкта.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+