Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Порівняльне дослідження. Стан і перспективи

Порівняльне дослідження. Стан і перспективи

Порівняльний аналіз в соціології орієнтований на отримання висновків виходячи з даних деякого числа емпіричних досліджень, на аналіз закономірностей, причин та факторів, що детермінують зміну соціальних процесів в часі; на систематичне вивчення впливу різних соціальних культурних, політичних та ідеологічних макроумов на структуру поведінки, установки, цінності та думки класів, соціальних верств, груп.

Одна з основних причин посилення уваги до порівняльного методу пов’язана з існуючим в науці прагненням переходу від опису і пояснення окремих фактів, явищ, процесів д пошуку універсальних закономірностей, гіпотез, теорій.

 

Аналіз існуючих даних. Контент-аналіз

Контент-аналіз – це переклад у кількісні показники масової текстової інформації з наступною статистичною її обробкою.

Контент-аналіз — це спосіб збору інформації та аналізу змісту тексту. За допомогою “контент-аналізу” можна вивчати семантику слів, малюнків, символів, понять, тематики телевізійних сюжетів, радіопередач та інших повідомлень, які можуть бути об’єктом комунікації.

Для отримання кількісних показників змісту тексту дослідник використовує об’єктивний підрахунок та систематично фіксує отримані дані. Такі дії часто називають “текстовим кодуванням”. У контент-аналізі існують поряд із якісними характеристиками інтерпретації тексту, також кількісні дані про зміст конкретного тексту.

До позитивів контент-аналізу можна віднести надійність отриманої інформації, яка має характер латентного впливу на читача або глядача. У даному випадку конкретний текст чи зміст телевізійної або радіо передачі аналізує дослідник, який діє самостійно та незалежно від творців комунікативного повідомлення та не впливає на процес комунікації. Адже перегляд телепередач, слухання радіопрограм, читання газет, журналів відбувається у персоніфікованому вигляді.

Контент-аналіз дозволяє дослідникові визначити ефективність джерел інформації (засобів комунікації): книг, статей у друкованих засобах масової інформації, кінофільмів, телесюжетів за допомогою підрахунків одиниць аналізу змісту комунікативного повідомлення (кількість передач, позитивних чи негативних значень, загальна площа тексту та співвідношення його елементів, символів).

Використання контент-аналізу дозволяє певною мірою проводити “незалежний” експеримент зі змістом повідомлення та розглянути його за допомогою методів, які відрізняються від звичайного читання книги або перегляду телевізійної програми.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Наступний розділ