Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Види соціального забезпечення


Види соціального забезпечення

Соціальне забезпечення виражається у певних грошових
сумах або у формі матеріальних і побутово-культурних благ та послуг, що
надаються окремим категоріям громадян. Перелік видів забезпечення визначений
Конституцією України. Грошові суми виплачуються, як правило, у вигляді пенсій
та допомог.

Пенсії — це регулярні грошові виплати, які отримують громадяни
від держави та спеціальних фондів після досягнення встановленого віку, у разі
інвалідності, втрати годувальника, за вислугу років. Їх характерними ознаками
є:

 • грошові виплати за віком та у разі непрацездатності, коли
  особа звільняється від обов’язку працювати або не може працювати за станом
  здоров’я;
 • виплати зі спеціальних фондів;
 • розмір залежить в основному від одержуваного заробітку.

Допомоги — це такі грошові виплати (крім пенсій) громадянам у
випадках, передбачених законом, що надаються з фондів соціального страхування
та за рахунок державного бюджету. Види допомоги відрізняються між собою їх
безпосередньою метою та низкою юридичних ознак. Допомоги можна класифікувати за
періодичністю виплат (одноразові та регулярні), за їх метою (у разі тимчасової
непрацездатності, у зв’язку з народженням дитини та ін.).

Третім видом соціального забезпечення є соціальні послуги та пільги побутового характеру.

Соціальні послуги — це комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних,
реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи
індивідів, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої
допомоги з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної
адаптації та повернення до повноцінного життя. Основними формами надання
соціальних послуг є матеріальна допомога та соціальне обслуговування.
Матеріальна допомога надається особам, що перебувають у складній життєвій
ситуації, у вигляді грошової або натуральної допомоги: продуктів харчування,
засобів санітарії і особистої гігієни, засобів догляду за дітьми, одягу, взуття
та інших предметів першої необхідності, палива, а також технічних і допоміжних
засобів реабілітації. Соціальне обслуговування здійснюється шляхом надання
соціальних послуг:

 • за місцем проживання особи (удома);
 • у стаціонарних
  інтернатних установах та закладах;
 • у реабілітаційних установах та закладах; в
  установах та закладах денного перебування;
 • в установах та закладах тимчасового
  або постійного перебування;
 • у територіальних центрах соціального
  обслуговування;
 • в інших закладах соціальної підтримки (догляду).

За Законом
України «Про соціальні послуги» можуть надаватися такі види соціальних послуг:

– соціально-побутові послуги — забезпечення продуктами харчування, м’яким та твердим
інвентарем, гарячим харчуванням, транспортними послугами, засобами малої
механізації; здійснення соціально-побутового патронажу, виклик лікаря,
придбання та доставка медикаментів тощо;

– психологічні послуги — надання консультацій з питань психічного здоров’я та
поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем, застосування
психодіагностики, спрямованої на вивчення соціально-психологічних характеристик
особистості, із метою її психологічної корекції або психологічної реабілітації,
надання методичних порад;

соціально-педагогічні послуги — виявлення та сприяння розвитку різнобічних
інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах,
організація індивідуального навчального, виховного та корекційного процесів,
дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності тощо, а також
залучення до роботи різноманітних закладів, громадських організацій,
заінтересованих осіб;

– соціально-медичні послуги — консультації щодо запобігання виникненню та розвитку
можливих органічних розладів особи, збереження, підтримка та охорона її
здоров’я, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів,
працетерапія;

соціально-економічні послуги — задоволення матеріальних інтересів і потреб осіб, які
перебувають у складних життєвих обставинах, що реалізуються у формі надання
натуральної чи грошової допомоги, а також допомоги у вигляді одноразових
компенсацій;

– юридичні послуги — надання консультацій з питань чинного законодавства,
здійснення захисту прав та інтересів осіб, які перебувають у складних життєвих
обставинах, сприяння застосуванню державного примусу й реалізації юридичної
відповідальності осіб, що вдаються до протиправних дій щодо цієї особи
(оформлення правових документів, адвокатська допомога, захист прав та інтересів
особи тощо);

– послуги з працевлаштування — пошук підходящої роботи, сприяння у працевлаштуванні
та соціальне супроводження працевлаштованої особи;

послуги з професійної реабілітації осіб з обмеженими
фізичними можливостями — комплекс медичних, психологічних, інформаційних
заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для реалізації права на
професійну орієнтацію та підготовку, освіту, зайнятість;

– інформаційні послуги — надання інформації, необхідної для вирішення складної
життєвої ситуації (довідкові послуги); розповсюдження просвітницьких та
культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги); поширення об’єктивної
інформації про споживчі властивості та види соціальних послуг, формування
певних уявлень і ставлення суспільства до соціальних проблем
(рекламно-пропагандистські послуги);

Перелік та порядок надання соціальних послуг за видами
загальнообов’язкового державного соціального страхування регулюються
законодавством про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Усі види соціального забезпечення мають спільну мету —
соціальний захист громадян у передбачених законом випадках.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+