Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Докази трудового і страхового стажу

Докази трудового і страхового стажу

Основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. Запис у трудовій книжці є доказом трудової діяльності у тому випадку, коли він зроблений на підставі документів.

За відсутності трудової книжки або відповідних записів у
ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за
місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.

У разі коли документи про трудовий стаж не збереглися,
підтвердження трудового стажу здійснюється органами Пенсійного фонду на
підставі показань свідків.

Документи, що підтверджують трудовий стаж

За відсутності трудової книжки, а також у тих випадках,
коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи
неточні записи про періоди роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються
довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної
плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з
відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про
періоди роботи.

За відсутності зазначених у цьому пункті документів для
підтвердження трудового стажу приймаються членські квитки профспілок. При цьому
підтверджуються періоди роботи лише за той час, за який є відмітки про сплату
членських внесків.

Час роботи осіб, які займаються підприємницькою
діяльністю, заснованою на приватній власності та на виключно їхній праці, за
період до 1 травня 1993 р., а також час роботи осіб, які займаються веденням
особистого селянського господарства зараховується до трудового стажу за
наявності довідки Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків
(додаток N 1).

Для підтвердження
часу творчої діяльності членів творчих спілок та інших творчих
працівників, які не
є членами творчих спілок, приймаються довідки про період
сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України.

Для підтвердження військової служби, служби
цивільного захисту, служби в
органах державної безпеки,
розвідувальних органах,
Держспецзв’язку приймаються:

 • військові квитки;
 • довідки
  військових комісаріатів, військових частин і установ системи Міноборони,
  МВС, МНС, Мінінфраструктури, СБУ,
  Служби зовнішньої
  розвідки, ДПС, Управління
  державної охорони, Держспецзв’язку, Держприкордонслужби, ДПтС, ДСНС;
 • довідки архівних і
  військово-лікувальних установ.

Час навчанняу вищих навчальних, професійних навчально-виховних
закладах
, навчальних
закладах підвищення кваліфікації та
перепідготовки кадрів, в
аспірантурі, докторантурі і
клінічній ординатурі підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами,
а також довідками
та іншими документами, що видані
на підставі архівних
даних і містять відомості про періоди навчання.

За відсутності в
документах таких відомостей
для підтвердження часу навчання
приймаються довідки про
тривалість навчання в
навчальному закладі у відповідні
роки за умови, що в документах є дані
про закінчення повного навчального
періоду або окремих його етапів.

Тривалість тимчасової непрацездатності, яка розпочалася в період роботи, встановлюється на підставі
довідок, виданих за місцем цієї роботи.

Час догляду за інвалідом I
групи, дитиною-інвалідом віком до 16 років
,
а також пенсіонером, який за
висновком медичного закладу
потребує постійного стороннього догляду, встановлюється на підставі:

 • акта обстеження фактичних обставин
  здійснення догляду;
 • документів, що засвідчують перебування
  на інвалідності (для інвалідів I групи
  і дітей-івалідів) і вік
  (для престарілих і дітей-інвалідів).

Документами, які підтверджують перебування на
інвалідності, можуть бути виписка із акта огляду
медико-соціальної експертної комісії, медичні
висновки, пенсійне посвідчення,
посвідчення одержувача
допомоги або довідка
органів праці та соціального захисту населення або Пенсійного фонду та інші
документи.

Документами, які підтверджують
вік, можуть бути свідоцтво про народження
або паспорт чи
довідка житлово-експлуатаційних або
інших організацій за
місцем проживання (реєстрації)
та інші.

Час догляду
непрацюючої матері за малолітніми дітьми
встановлюється на
підставі:

 • свідоцтва про народження
  дитини або паспорта (у разі смерті дитини – свідоцтва про смерть);
 • документів про те, що до досягнення дитиною 3-річного
  віку мати не працювала.

Час утримання під
вартою
, час відбування покарання
в місцях позбавлення волі та
час перебування в
засланні й на примусовому лікуванні підтверджується
довідками органів внутрішніх справ і
зараховується до трудового стажу
за наявності документів про реабілітацію
(довідки суду, органів прокуратури чи досудового розслідування про
закриття кримінального провадження або довідки суду про ухвалення
виправдувального вироку).

Період проживання
дружин осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів і військовослужбовців надстрокової служби з чоловіками
в місцевостях, де
була відсутня можливість
їх працевлаштування за
спеціальністю,
підтверджується довідками, виданими
командирами (начальниками) військових частин, військово-навчальних (навчальних) закладів, підприємств, установ і організацій в порядку,
що визначається Міноборони.

За відсутності документів про наявний стаж роботи та неможливості їх одержання у зв’язку з воєнними діями, стихійним лихом, аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями стаж роботи, який дає право на пенсію, встановлюється на підставі показань не менше двох свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (в тому числі колгоспі) або в одній системі.

Підтвердження трудового стажу показаннями свідків

Показаннями свідків підтверджується
час роботи громадян із числа національних меншин, примусово виселених з місць
постійного проживання в 30-40 роки, а також час роботи в колгоспі до 1965 року
у випадках, коли неможливо одержати документи про наявний стаж роботи,
незалежно від причин відсутності необхідних документів.

За відсутності документів про наявний стаж роботи і
неможливості одержання їх внаслідок ліквідації підприємства, установи, організації
або відсутності архівних даних з інших причин, ніж ті, що зазначені в пункті 17
цього Порядку, трудовий стаж установлюється на підставі показань не менше двох
свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві,
в установі, організації (в тому числі колгоспі) або в одній системі і мали
документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу
заявника.

За відсутності документів про час перебування у
фашистських концтаборах, гетто та інших місцях примусового утримання в період
війни осіб, у тому числі дітей, примусово вивезених з тимчасово окупованої
території у період Великої Вітчизняної війни, проживання в м. Ленінграді в
період його блокади з 8 вересня 1941 р. по 27 січня 1944 р. зазначені періоди
можуть бути встановлені на підставі показань одного або більше свідків, які
мають у своєму розпорядженні відповідні документи (довідки, видані архівними
установами, органами Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки або внутрішніх
справ за місцем прибуття зазначених осіб до України, евакуаційні посвідчення,
мобілізаційні розпорядження тощо).


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+