Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Обчислення та порядок підтвердження страхового стажу


Обчислення та порядок підтвердження страхового стажу

 

Відповідно до ЗУ «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
» страховий стаж – період
(строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному
пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не
меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого
обчислюється розмір пенсії по інвалідності або у зв’язку з втратою
годувальника, крім наявного страхового стажу, зараховується також на загальних
підставах відповідно період з дня встановлення інвалідності до досягнення застрахованою
особою 60 років, та період з дня смерті годувальника до дати, коли годувальник
досяг би віку, передбаченого статтею 26 цього Закону:

До
досягнення 60 рок
ів,право на пенсію за віком мають жінки 1961 року народження і старші після
досягнення ними такого віку:

 • 55
  років – які народилися до 30 вересня 1956 року включно;
 • 55
  років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;
 • 56
  років – які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;
 • 56
  років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;
 • 57
  років – які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року;
 • 57
  років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;
 • 58
  років – які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;
 • 58
  років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;
 • 59
  років – які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року;
 • 59
  років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року;
 • 60
  років – які народилися з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року.

Період, протягом якого особа, яка підлягала загальнообов’язковому державному
соціальному страхуванню на випадок безробіття, отримувала допомогу по
безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним
підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу у період професійної
підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, включається до
страхового стажу.

Час перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на
виробництві або професійним захворюванням зараховується до страхового стажу для
призначення пенсії за віком, а також до страхового стажу роботи із шкідливими
умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових
розмірах.

Страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду
відповідно до вимог цього Закону за даними, що містяться в системі
персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи
персоніфікованого обліку – на підставі документів та в порядку, визначеному
законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом.

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний
страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць
за умови здійснення в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду,
відповідної доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума
сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний
страховий внесок.

У разі якщо зазначену доплату не було здійснено, до страхового стажу
зараховується період, визначений за кожний місяць сплати страхових внесків за
формулою:

ТП = Св : В,
де:

ТП – тривалість
періоду, що зараховується до страхового стажу та визначається в місяцях;

Св – сума
фактично сплачених страхових внесків за відповідний місяць;

В
мінімальний страховий внесок за відповідний місяць.

Коефіцієнт страхового стажу, що застосовується для обчислення розміру
пенсії, визначається із заокругленням до п’яти знаків після коми за формулою:

 

Кс
коефіцієнт страхового стажу;

См – сума
місяців страхового стажу;

Вс – визначена
відповідно до цього Закону величина оцінки одного року страхового стажу (у
відсотках). За період участі тільки в солідарній системі величина оцінки одного
року страхового стажу дорівнює 1,35%, а за період участі в солідарній і
накопичувальній системах пенсійного страхування – 1,08%.

Для особи, яка брала участь у солідарній і накопичувальній системах,
визначається один коефіцієнт страхового стажу як сума коефіцієнта страхового
стажу за період участі тільки в солідарній системі та коефіцієнта страхового
стажу, визначеного за період участі в солідарній і накопичувальній системах.

Підтверджується страховий стаж трудовою книжкою, а також дані, наявні в
реєстрі застрахованих осіб Державного
реєстру загальнообов’язкового державного соціального
страхування.

Відмінність страхового стажу від трудового стажу:

Поняття “страховий стаж” введено в дію з 1 січня
2004 року Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування”. Основною новацією цього терміну є те, що наявність стажу
прямо пов”язана зі сплатою страхових внесків на загальнообов”язкове
державне пенсійне страхування, тобто з 1 січня 2004 року до страхового стажу
зараховуються лише ті періоди, протягом яких сплачувалися страхові внески, і в
розмірах пропорційно сплаченим внескам.

Це, власне, і є принциповою відмінністю з поняттям
“трудовий стаж” , яке використовувалося при призначенні пенсій за раніше
діючим законодавством.

Весь трудовий стаж, набутий до 1 січня 2004 року, враховується
до страхового стажу на умовах раніше діючого законодавства.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+