Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Основні характеристики складу населення


Основні характеристики складу населення: демографічні, національні, поселенські
і професійні характеристики

До числа основних характеристик
складу населення, які мають значення для вивчення соціальних процесів, відносяться:
освіта, кваліфікація, займана посада, професія, заняття, приналежність до галузі
економіки. Для соціальної статистики важливе груповання населення за джерелами засобів
існування, відносинам власності, економічною навантаженістю в сім’ї. У ряді випадків
потрібна інформація про політичні аспекти, ранзі в державній ієрархії, партійної
приналежності і ранзі в партійній ієрархії. Соціальну диференціацію дозволяють розкрити
демографічні (стать, вік, шлюбне стан, склад сім’ї) і етнічні (національність, рідна
і розмовна мова) характеристики. Для вирішення багатьох соціальних завдань необхідні
угруповання населення, що об’єднують сільських жителів, городян, жителів найбільших
міст.

Ці характеристики використовуються
при описі складу населення і як самостійні параметри, і в певній комбінації з іншими
ознаками. Останнє дозволяє досягти більш глибокого і різнобічного пізнання особливостей
складу населення.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+