Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Футурологія: співвідношення з прогнозуванням


Футурологія: співвідношення з прогнозуванням

Футурологія – галузь знання, що
досліджує і конструює майбутнє. Футурологія стала формуватися в кінці 60-х років 
XX століття. Поняття футурологія запропоноване в 1943 році німецьким соціологом
Отто Флейтгеймом, який назвав так деяку надкласову філософію майбутнього. В 60-х
роках у зв’язку зі спробами підвести теоретичну базу під практику прогнозування,
поняття футурологія знаходить широке розповсюдження в наукових, філософських і соціологічних
колах Заходу і використовується в наукових працях і публіцистиці.

Поняття футурологія означає методику
і спосіб прогнозування в різноманітних сферах і галузях знання. В сучасних умовах
поняття футурологія вживається як синонім прогнозування і прогностики, визначаючи
всю сукупність літератури про майбутнє, в філософській і соціологічний літературі
його вживають стосовно до сучасних немарксистських концепцій майбутнього людства.

На Заході в багатьох країнах створені
спеціальні наукові центри, що займаються футурологічними дослідженнями. Вивченням
майбутнього займаються в США – Гудзонівський і Гуверівський інститути, Центри вивчення
майбутнього є в Портлендському, Принстонському і Каліфорнійському університетах
та ін.

Наприкінці 1960-х у світі сформувалася
критична маса футурологів і розпочався міжнародний діалог про довгострокові цілі
людства. У 1972 році увагу громадськості привернув звіт Римського клубу «Межі зростання»,
що попереджає про наслідки зростання населення, збільшення використання ресурсів
та економічного зростання. Були створені міжнародні організації футурологів – Всесвітня
федерація вивчення майбутнього і Всесвітнє товариство майбутнього.

Завдання футурології – глобальне
прогнозування, тобто пророкування долі людства в цілому на тривалі проміжки часу.

Основні методи, використовувані
в футурології, можна розділити на чотири групи:

 • Спрямовані на виявлення загальної думки опитування експертів
  за допомогою методу Дельфі чи анкетування.
 • Статистичні методи, такі як екстраполяція, імовірнісний аналіз,
  регресійний і кореляційний аналіз.
 • Пошук аналогій майбутнього з існуючими системами і складання
  сценаріїв майбутнього.
 • Рольові ігри, симуляції, переговори та інші методи групової
  роботи з планування та прогнозування майбутнього.

Футурологія починалася із прогнозування,
спроби передбачати майбутнє, виявляючи тенденції і екстраполюючи їх, або використовуючи
статистичні методи. Але великі футурологічні прогнози в галузі енергетики, виконані
подібними методами, не змогли передбачити нафтову кризу 1973 року.

Через цю серйозну невдачі футурологи
перейшли від прогнозування до складання сценаріїв, які враховують, як прийнято говорити,
«мультиваріантне майбутнє». Розширення сфери застосування методів передбачення (в
такі області як освіта, медицина, урбанізація, демографія, правоохоронна діяльність)
призвело до необхідності враховувати соціальні аспекти, наприклад, вплив технологій
на суспільство.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+