Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Переваги і недоліки застосування методики експертних оцінок в прогнозуванні


Переваги і недоліки застосування методики експертних оцінок в прогнозуванні

Метод експертної оцінки дає об’єктивну
характеристику про якісні і кількісні сторони об’єкта прогнозування на основі обробки
та аналізу сукупності індивідуальних думок експертів.

Якість експертної оцінки, її надійність
і обгрунтованість у вирішальній мірі залежать від виробленої методики та обробки
індивідуальних експертних значень, яка включає наступні етапи:

– вибір складу експертів і оцінку
їх компетентності;

– складання анкет для опитування
експертів;

– отримання експертних висновків;

– оцінку узгодженості думок експертів;

– оцінку достовірності результатів.

При експертній оцінці (тобто оцінці
висококваліфікованими фахівцями) стану якої окремої сфери суспільства (духовної,
соціальної, політичної), або її складового елемента (освіта, медицина, культура),
або її компонентів (студентська економіка, соціальний захист пенсіонерів, інвалідів)
враховується ряд обов’язкових положень, методичних вимог. Насамперед – оцінка вихідної
ситуації:

– чинників, що зумовлюють незадовільний
стан;

– напрямків, тенденцій, найбільш
характерних для даного стану ситуації;

– особливостей, специфіки розвитку
найбільш важливих складових «частин» (галузь, структура, служба);

– найбільш характерних форм роботи,
засобів, за допомогою яких здійснюється діяльність.

Другий блок питань включає в себе
аналіз діяльності тих організацій, служб, які здійснюють цю діяльність. Стосовно
до проблем соціальної роботи це можуть бути в залежності від ділянки соціальної
роботи:

– державні служби;

– громадські фонди та організації;

– самодіяльні організації;

– благодійність, спонсорство, приватні
ініціативи.

Оцінка їх діяльності йде по виявленню
тенденцій у їх розвитку, рейтингу в громадській думці.

Експертну оцінку проводять спеціальні
центри експертизи, наукові інформаційно-аналітичні центри, лабораторії експертів,
експертні групи і окремі експерти. В даний час їх діяльність актуалізується, оскільки
нестабільність у суспільстві, а також у соціальній сфері породжує необхідність в
науковому аналізі для визначення виходу з кризової ситуації. Експертні організації
створюються при державних установах і службах, а також на громадських засадах, в
комерційних структурах, навчальних центрах.

Залежно від рівня професіоналізму
і можливості охопити експертним аналізом різні за обсягом роботи організацій розрізняється
і зміст діяльності, і характер підсумкових результатів експертизи.

Методика експертної роботи включає
в себе ряд етапів:

– в кожному окремому випадку проведення
експертної оцінки визначається коло експертів (з можливим конкурсом серед них);

– виявляються проблеми;

– намічаються план і час дій;

– розробляються критерії для експертних
оцінок;

– позначаються форми і способи,
в яких будуть виражені результати експертизи. Це може бути аналітична записка, матеріали
для вивчення, «круглий стіл», конференція, виступи експертів, публікації.

Головні проблеми будь-якого експертного
методу також можна виразити у вигляді ряду вимог.

1. Інтерпретація результатів:

а) рівень компетентності експертів
по професійним проблемам:

– економічним (ефективність);

– соціальним;

– політичним;

– етнічним;

б) рейтинг експертів:

– по взаємній оцінки;

– усталеному в громадській думці;

– посадовий принцип і т. д.;

2. Створення обстановки вільного
обговорення.

3. Заключна дискусія.

4. Вироблення рекомендацій з досліджуваної
проблеми, висновки про доцільність тих чи інших пропозицій, а також про їх впровадження.

Для обробки експертних висновків
застосовується метод «Дельфі». Він дозволяє виявити переважаючі судження опитуваних
по обраному колу проблем.

Він особливо застосовується при
складанні короткострокових прогнозів, пророкуванні локальних подій, тобто і порівняно
простих випадках.

Метод «Дельфі» передбачає складну
процедуру отримання та математичної обробки відповідей. На її основі вчені висувають
прогнози на десятки років вперед, що стосуються науково-технічного і соціального
прогресу, військово-політичних і деяких інших проблем.

Прогнози, одержувані за допомогою
методу «Дельфі», будуються на дослідженні і об’єктивному знанні об’єкта з урахуванням
суб’єктивних поглядів і думок опитуваних щодо цього майбутнього. При цьому велику
роль відіграє інтуїція, яка може підказати правильне рішення, оскільки вона грунтується
на великому досвіді експерта. Безумовно, в таких випадках прогнози іноді виявляються
помилковими.

Перевагою експертних методів є їх відносна
простота для прогнозування практично будь-яких ситуацій, у тому числі в умовах неповної
інформації. Важливою особливістю цих методів є можливість прогнозувати якісні характеристики
ринку, наприклад: зміна соціально-політичного становища на ринку або вплив екології
на виробництво та споживання тих чи інших товарів.

До недоліків експертних методів належать: суб’єктивність думок експертів та обмеженість їхніх
суджень.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+