Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Характеристика окремих концепцій походження держави

Тема 2. Поняття, походження та сутність держави

1. Характеристика окремих
концепцій походження держави

 З глибокої давнини людство починає замислюватися над причинами та шляхами виникнення держави і права. Існуюче розмаїття теорій, що пояснюють ці процеси, є природнім, оскільки кожна з них відображає різні судження груп, прошарків населення, класів, націй, інших соціальних спільнот на державу та право.

Наука минулого та сьогодення сформулювала ряд теорій походження держави та права
серед яких необхідно виділити наступні:

1. Теологічна;

 2. Патріархальна; 

 3. Теорія суспільного договору і природного права; 

 4. Теорія насильства; 

 5. Матеріалістична; 

 6. Органічна. 

 Теологічна (божественна) теорія – дана теорія наполягає на божественному походженні держави, державної влади, стверджує i захищає тезу: «Вся влада від Бога» (Фома Аквінський, Аврелій Августин). Незважаючи на свій релігійний зміст, ця теорія відбиває певні реалії як-то: теократичний характер первинних держав (владу жерців, значну роль храмів, поділ влади на релігійну i світську тощо).

Патріархальна теорія – суть теорії полягає в тому, що держава виникає з патріархальної сім’ї внаслідок
її розростання: родина – сукупність родин (селище) – сукупність селищ (держава). 
Глава ж патріархальної родини (патріарх) стає главою держави – монархом. Таким чином, його влада є проводженням влади батька, сам же монарх є батьком для всіх своїх підданих (Аристотель, Конфуцій).

Договірна теорія – пояснює виникнення держави в результаті договору між людьми як наслідок усвідомлення
ними своїх нагальних потреб та інтересів
 (Дж.Локк ,Т.Гоббс,Ж.-Ж. Руссо, О.М. Радіщев та ін.). 

Теорія насильства – причина виникнення
держави вбачається у військово-політичних чинниках – насильстві, завоюванні одних
племен іншими, оскільки для управління завойованими народами та територіями потрібний
спеціальний апарат примусу. Для цього i створюється держава
 (Л. Гумплович, К. Каутський, Є. Дюринг).

Історико-матеріалістична
теорія
 – у відповідності з даною теорією держава виникла як результат природного розвитку первісного суспільства. Це, насамперед, економічний розвиток, що, поряд із забезпеченням матеріальних умов виникнення держави i права, враховує соціальні зміни в суспільстві. Останні також виступають важливими умовами i причинами виникнення держави (К. Маркс, Ф. Енгельс, С.Десницький, Л. Морган, В. Ленін, І. Франко та ін.). 

Органічна теорія – проводиться аналогія між державою і біологічним організмом. Згідно з органічною теорією держава, як i будь-яке тіло, базується на диференціації та спеціалізації. Диференціація означає, що держава спочатку виникає як найпростіша політична реальність i в процесі свого становлення ускладнюється i розростається. Цей процес завершується загибеллю держави в результаті її старіння. Таким чином, органічна теорія передбачає, що держава зачинається, народжується, зростає, мужніє, старіє i вмирає, тобто вона є своєрідним аналогом організму. Щодо спеціалізації, то теорія передбачає, що формування держави супроводжується об’єднанням індивідів у групи-органи, кожен з яких виконує чітку, властиву лише йому функцію. У результаті утворюється система державних органів. І все це відбувається як у живому організмі, частини якого спеціалізуються на певній функції в системі цілого. 

 


 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+