Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Поняття та основні ознаки держави


2. Поняття та основні ознаки держави

Визначення поняття «держави»
має не лише академічне, а і прикладне значення, не можна керувати державою, не маючи
достатніх знань про неї, лише на основі проб та помилок, емпіричного досвіду, без
глибокого та різностороннього розуміння її природи та сутності.

Важливою категорією яка лежить
в основі визначення поняття держави є її сутність. Під якою слід розуміти внутрішній
зміст найсуттєвіших характерних рис держави, що проявляється у зовнішніх формах
її функціонування. Виділяють національний, расовий, релігійний підходи до визначення
сутності держави. Але при усьому розмаїтті підходів до визначення сутності держави
у вітчизняній науці основними слід вважати класовий та загальносоціальний.
Класова сутність є характерною для недемократичних, тоталітарних
держав в яких загальносоціальна спрямованість існує, але є другорядною. В умовах
вирішення суспільних протиріч на основі діалогу та політичного компромісу на другий
план відступають класові прояви сутності держави.

Держава – це суверенна політико-територіальна організація соціально неоднорідного суспільства
(населення), що має публічну владу, яка здійснюється спеціальним апаратом управління
та апаратом примусу на основі юридичних норм, котрі забезпечують узгодження соціально-групових,
індивідуальних і суспільних інтересів.

 

Поняття та основні ознаки держави

 


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+