Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Причини, що сприяли формування державних інститутів влади


3. Причини,
що сприяли формування державних інститутів влади

Враховуючи усе розмаїття поглядів на процеси виникнення держави і права,
сучасна матеріалістична наука пов’язує процес виникнення держави і права з розвитком
первісного (додержавного) суспільства.

Сучасна періодизація
додержавного суспільства знає два способи його існування в залежності від організації
економіки – це привласнення і виробництво

 

Причини, що сприяли формування державних інститутів влади

 

Сутність переходу від привласнюючої до виробничої економіки
полягає у тому, що в результаті еволюційного розвитку людина для задоволення своїх
потреб поступово перейшла від привласнення природних компонентів до трудової діяльності,
спрямованої на перетворення природи і виробництво знарядь праці, одягу, їжі. Зміна
первісних економічних систем супроводжувалася трьома великими розподілами праці:

1. Відділення землеробства від скотарства;

2. Відділення ремесел;

3. Відділення торгівлі.

Частина
дослідників знаходить причини виникнення держави у відтворенні самої людини, заборона.
Інші говорять про зародження держави як процес розвитку «військової демократії»
та військово-насильницького примусу. Безсумнівним є факт, що на виникнення держави
як суспільного інституту впливали цілісні групи передумов економічного, соціального,
політичного, географічного характеру.

 

Причини, що сприяли формування державних інститутів влади

 


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+