Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Особливості виникнення держави у різних народів


4. Особливості виникнення держави у різних народів

Основні шляхи первісного
виникнення держав:

  1. європейський (Афіни, Рим, давньогерманські держави);
  2. східний, азіатський (Єгипет, Вавилон, Китай, Індія та ін.).

На території Європи (європейський шлях виникнення держави) головним фактором утворення держави
було класове розшарування суспільства в зв’язку з формуванням приватної власності
на землю, худобу, рабів, а основною функцією – економічне регулювання і захист приватної
власності. У результаті розкладу общин виникла або приватна власність на землю (Афіни,
Рим), або приватне землекористування при збереженні державної власності (Спарта). Найбільш класичними вважаються три форми виникнення держави: афінська, римська, германська.

Шляхом виникнення
прафеодальних держав з первісного ладу йшов і розвиток держав на території Європи
(Ірландія), у Стародавній (Київської Русі, в Азії – в арабів тощо.

Східний, азіатський,
шлях виникнення держави
характерний для ряду
країн Стародавнього Сходу, Азії, Африки, Південної Америки. Його відмінність
від європейського полягає в тому, що функція економічного регулювання і захисту
приватної власності не мала великого значення, основною була управлінська функція
держави. Причиною цього стали природнокліматичні умови, що не сприяли розвитку приватної
власності.

Особливості первісного
виникнення держав східного, азіатського, типу можна подати в узагальненому вигляді:

1) основу економічних
відносин становила державна форма власності;

2) приватна власність
не мала вирішального впливу на економіку;

3) державна влада
носила деспотичний характер (на чолі – правитель-деспот), застосовувалося насильство;

4) управлінські
функції виконував могутній чиновницький апарат, сформований з родоплемінної знаті;

5) значну частину
державного апарату становила спеціальна бюрократія для збирання податків з величезної
і комплексної системи зрошення;

6) відбулася сакралізація
(освячення) влади, що призвела до застою і нерухомості в суспільстві, яке протягом
сторіч не розвивалося (не знало сходження по лінії: рабовласництво, феодалізм, капіталізм).
Наприклад, незважаючи на те, що держава в Китаї утворилося задовго до європейських
держав (Греції і Риму), його суспільство не зазнало змін, окрім зміни царюючих династій,
аж до початку XX століття.

Утворення кожної держави залежить
від комплексу причин – економічних, політичних, соціально-культурних, внутрішніх
і зовнішніх. Вони визначають внутрішньоглобальні закономірності і випадковості виникнення
та розвитку держав у народів світу.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+