Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Функції юридичної відповідальності: поняття та види


4. Функції юридичної відповідальності:
поняття та види

Функції юридичної відповідальностіце основні напрями
дії юридичної відповідальності на суспільні відносини, поведінку суб’єктів, правосвідомість
і правову культуру, в яких розкриваються її сутність, соціальне призначення та через
які досягаються цілі юридичної відповідальності.

Види основних функцій
юридичної відповідальності:

– регулятивна – напрям дії юридичної
відповідальності на суб’єктів суспільних відносин, що полягає в спонуканні останніх
дотримуватися норм права і виражається в їх правомірній поведінці. Способами здійснення
регулятивної функції юридичної відповідальності є закріплення в нормах права зразків
правомірної поведінки шляхом встановлення заборон, дозволів, заохочень тощо;

– превентивна – напрям дії юридичної
відповідальності на індивідуальну та суспільну свідомість, що полягає в недопущенні,
попередженні розвитку протиправного варіанта поведінки, витісненні, протидії антисоціальній
поведінці. Способами здійснення превентивної функції є застосування осуду та покарання.
Превентивна функція залежно від видів суспільних відносин і суб’єктів, на яких вона
діє, поділяється на підфункції загальної превенції (стосовно всіх суб’єктів права) та приватної
(спеціальної) превенції
(щодо конкретного правопорушника);

– каральна (штрафна) – напрям дії юридичної
відповідальності на суб’єктів правопорушень, що полягає в осуді, позбавленнях (втратах)
особистого, майнового та організаційного характеру. Каральна функція спрямована
на припинення або зміну правовідносин і встановлення між суб’єктами права конкретного
правового зв’язку необхідного для реалізації юридичної відповідальності (правовідносин
юридичної відповідальності). Способами здійснення каральної функції юридичної відповідальності
є осуд, обмеження майнової сфери, позбавлення суб’єктивних прав, ліквідація колективного
суб’єкта правовідносин тощо;

– відновлювальна – напрям дії юридичної
відповідальності на свідомість і поведінку людей, спрямований на приведення правового
статусу суб’єктів правовідносин у попередній нормальний стан, на поновлення порушених
суб’єктивних прав і свобод однієї зі сторін правовідносин. Способами здійснення
відновлювальної функції є відшкодування завданої шкоди, осуд правопорушника та ін.;

– виховна – напрям дії юридичної
відповідальності на індивідуальну та суспільну свідомість, внутрішній світ суб’єктів
права з метою виховання, ознайомлення з відповідними цінностями, формування правосвідомості,
правової культури, мотивації правомірної поведінки, зменшення проявів правового
нігілізму, антисоціальної поведінки. Способами здійснення цієї функції юридичної
відповідальності є встановлення обов’язків, покарання, осуд, заохочення, правове
інформування громадян, відшкодування завданої шкоди.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+