Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Принципи юридичної відповідальності: поняття і характеристика


5. Принципи юридичної відповідальності: поняття
і характеристика

Принципи юридичної
відповідальності
це засадничі, фундаментальні положення, що виражають сутність і призначення
юридичної відповідальності, а також визначають закономірності її функціонування
та порядку реалізаці
.

До принципів юридичної відповідальностіналежать:

– принцип справедливості – полягає у формальній
рівності, повазі та захисті прав і свобод людини, відповідності інституту юридичної
відповідальності моральним нормам і цінностям, категоріям розумності та добропорядності,
врахуванні ієрархії особистих, громадських і державних інтересів. Принцип справедливості
юридичної відповідальності є системоутворюючим принципом. Відповідно до ст. 61 Конституції
України: «Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного
виду за одне й те саме правопорушення»;

– принцип гуманізму – виражається в
людяному, милосердному ставленні до суб’єктів юридичної відповідальності під час
її встановлення та реалізації. Основними вимогами принципу гуманізму є: по-перше,
заборона застосування насильства та катування, жорсткого, нелюдського або такого,
що принижує гідність, поводження чи покарання; по-друге, встановлення юридичної
відповідальності з урахуванням прав людини та моральних норм; по-третє, функціональне
здійснення юридичної відповідальності на основі ставлення до людини як до найвищої
цінності; по-четверте, встановлення системи пільг (виключень із принципів невідворотності,
рівності) в залежності від особливих характеристик суб’єкта (неповноліття, хвороба,
інвалідність та інше) або незалежно від них, що проявляється в актах амністії та
помилування;

– принцип законності – зводиться до точного
та неухильного дотримання норм права під час реалізації юридичної відповідальності.
Цей імператив адресований не тільки громадянам, а й до суб’єктів правотворчості
та компетентних державних органів. Згідно зі ст. 68 Конституції України: «Незнання
законів не звільняє від відповідальності». Законність – це основа юридичної відповідальності
з позиції зовнішньої форми її здійснення, водночас вона складає внутрішній зміст
цього інституту;

– принцип індивідуалізації – виражається в
диференційованому закріпленні обов’язків з урахуванням правового статусу суб’єкта
відповідальності, диференціації правопорушень і санкцій залежно від типової суспільної
небезпеки правопорушення та особистості правопорушника, встановленні міри та обсягу
відповідальності з урахуванням суспільної небезпеки правопорушення. Це підтверджується
ст. 61 Конституції України: «Юридична відповідальність особи має індивідуальний
характер»;

– принцип невідворотності – полягає в обов’язковому
встановленні юридичної відповідальності за суспільно небезпечні діяння, неухильному
дотриманні норм права і неодмінній реакції уповноважених державою органів на правопорушення
у вигляді осуду та застосування справедливих, гуманних, індивідуалізованих заходів
юридичної відповідальності за відсутності законних підстав звільнення від відповідальності.
Як відомо, не жорстокість покарання стримує від правопорушень, а його невідворотність.
Реалізація цього принципу юридичної відповідальності сприяє підвищенню ефективності
правоохоронної діяльності, зміцненню правопорядку та законності в суспільстві;

– принцип винуватості
діяння
– виражається у встановленні та застосуванні юридичної відповідальності тільки стосовно
тих суб’єктів відповідальності, в діяннях яких є вина.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+