Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Роль експертів при розгляді альтернатив політичного рішення


Роль експертів при розгляді альтернатив політичного рішення

Політичного аналітика, який здійснює
аналітичний супровід державної політики та процесів державного управління, скоріше
варто називати політичним експертом, адже суть його професійної діяльності
власне й полягає в політичній експертизі державних політичних і управлінських рішень. Дві головні риси експерта – наявність певних унікальних
знань і здатність використати їх оптимальним чином для вирішення завдань поточної
практики.

Ідея
необхідності участі експертів у політичному управлінні відстоюється в технократичних
концепціях влади, широко представлених у сучасній американській політології. Технократи
справедливо наполягають на тому, що експерти володіють більш спеціалізованими знаннями,
ніж політики й виборці. Сьогодні участь експертів у консультуванні влади, підготовці
й розробці програм і рішень – стійка традиція в демократичних державах.

За
впливом на реальну політику найбільш помітні експерти – це радники президента. Тобто
люди, що знаходяться безпосередньо біля влади, зокрема на її вищому рівні. Можуть
бути експерти, що працюють на постійній основі в парламенті, консультуючи парламентські
комітети й комісії, групи експертів, що розробляють і оцінюють урядові програми
й рішення. Але існують такі питання, які за своїм змістом і обсягом не можуть бути
всебічно вивчені безпосередньо групою експертів, що працюють з суб’єктом влади.
Наприклад, питання політичних реформ, розробка концепцій відносин з іншими країнами
або доктрини зовнішньої політики в цілому тощо. У цьому випадку необхідно залучити
більш могутнього суб’єкта дослідження, що має необхідні інтелектуальні й матеріальні
ресурси. Суб’єкт влади може звернутися до експертної організації, якою може бути
наукова лабораторія, інститут, академія тощо.

Експертні оцінки – це якісні оцінки, засновані на інформації неколичественного
(якісного) характеру, які можуть бути одержані тільки з допомогою фахівців – експертів.

Експерт – висококваліфікований
спеціаліст, покладається на свої знання, досвід, інтуїцію та вміння оцінювати складні
чинники (явища) і здатний створити власну обґрунтовану (інтуїтивний) модель аналізованого
явища (проблеми), якщо він має необхідної для цього вихідною інформацією.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+