Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Допустимі, оптимальні та ефективні рішення


Допустимі, оптимальні та ефективні рішення

Допустимі рішенняце
рішення, які задовольняють всім обмеженням і можуть бути реалізовані на практиці.
Будь-які рішення завжди приймаються в умовах об’єктивних обмежень – ресурсних, часових,
правових, організаційних, етичних і т. д. Саме в межах заданих обмежень формується
область допустимих варіантів дій, тобто безліч альтернатив, пропонованих для вибору.
Щоб у майбутньому не виникло труднощів з реалізацією управлінських рішень, необхідно
заздалегідь передбачити вплив всіх факторів зовнішнього і внутрішнього середовища
організації, що виступають у ролі обмежень. Аналіз обмежень – один з найважливіших
етапів прийняття рішень. Якщо цього не зробити або випустити з уваги деякі обмеження,
то можна прийняти неприпустиме рішення, яке не може бути реалізовано і тому не має
ніякої практичної цінності.

Оптимальні рішенняце
рішення керівника, які забезпечують максимальну ступінь досягнення мети управління.
Іншими словами, оптимальні рішення – це найкращі компроміси, знайдені в результаті
ретельного аналізу і порівняння всіх альтернатив. Добре відомо, що будь-яке управлінське
рішення крім корисного ефекту має і негативні наслідки. Пошук розумного або найкращого
компромісу між ними і становить суть процесу ухвалення рішення.

Під ефективністю в загальному
вигляді розуміється результативність чого-небудь. Ефект – це досягнення результату
в його матеріальному, грошовому, соціальному та інших виразах. Співвідношення ефекту
і витрат характеризує ефективність будь-якої діяльності або явища. Ефективність
– це відносний ефект, результативність процесу або операції, який визначається як
відношення ефекту до витрат, який зумовив його появу.

Ефективність управлінських рішень
– це ресурсна результативність, отримана за підсумками розробки та реалізації управлінських
рішень. В якості ресурсів можуть бути фінанси, матеріали, персонал.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+