Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Кабінет міністрів України як центральний орган виконавчої влади


Кабінет міністрів України як центральний орган виконавчої влади що відповідає
за розробку та реалізацію політичного рішення

Вищим органом у системі органів
виконавчої влади в Україні є Кабінет Міністрів України, який очолює систему органів
виконавчої влади, є Урядом України, який здійснює виконавчу владу безпосередньо
та через міністерства та інші центральні органи виконавчої влади.

Кабінет
Міністрів України – це вищий орган у системі органів виконавчої влади, відповідальний
перед Президентом України і Верховною Радою України підконтрольний і підзвітний
Верховній Раді України, що керується у своїй діяльності Конституцією, законами України,
указами Президента України та постановами Верховної Ради України.

Ключовою політичною фігурою в державі
стає голова Кабінету Міністрів України – Прем’єр-міністр України. Він призначається
Верховною Радою України за поданням Президента України. До складу Кабінету Міністрів
України входять також Перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністри та міністри.

Кандидатура
для призначення на посаду Прем’єр-міністра України вноситься Президентом України
за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої
відповідно до ст. 83 Конституції, або депутатської фракції, до складу якої входить
більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради.
Як свідчить досвід країн з парламентською або парламентсько-президентською формою
державного правління, кандидатура Прем’єр-міністра України, як правило, підбирається
з політичних лідерів коаліції депутатських фракцій, які мають більшість у парламенті.

Конституцією
України визначається коло функцій і повноважень Кабінету Міністрів. Йому властиві
такі функції, як виконавча, бюджетно-фінансова, державного планування розвитку України,
організаційна, державного контролю та ін. Згідно з Конституцією України Кабінет
Міністрів України забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України,
здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів
України, актів Президента України; вживає заходів щодо реалізації прав і свобод
людини і громадянина, забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та
податкової політики; політики у сферах праці та зайнятості населення, соціального
захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;
розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного,
соціального і культурного розвитку України; забезпечує рівні умови розвитку всіх
форм власності, здійснює управління об’єктами державної власності.

Істотною
функцією Кабінету Міністрів України є організація роботи зі складання проекту Державного
бюджету країни. Цей вид діяльності уряду регламентується Законом України “Про
бюджетну систему України” та визначається основними напрямками бюджетної політики,
які визначаються Верховною Радою України.

Після
прийняття Верховною Радою України закону України про Державний бюджет України на
наступний рік Кабінет Міністрів України відповідно до п. 6 ст. 116 Основного Закону
забезпечує виконання Державного бюджету України. В кінці поточного року уряд подає
парламентові звіт про його виконання.

До
компетенції Кабінету Міністрів України належить здійснення заходів щодо забезпечення
обороноздатності й національної безпеки України, громадянського порядку, боротьба
зі злочинністю, організація і забезпечення здійснення зовнішньополітичної діяльності
України, митної справи. Він спрямовує та координує діяльність міністерств, інших
органів виконавчої влади, контролює їх діяльність.

Кабінет
Міністрів України вирішує також інші питання державного управління.

Порядок
організації діяльності Кабінету Міністрів України, пов’язаний з виконанням його
повноважень, крім Конституції та законів України, регулюється Регламентом Кабінету
Міністрів України.

Діяльність
Уряду планується на основі політичних пропозицій шляхом прийняття Програми діяльності
Кабінету Міністрів на період його повноважень, щорічної Державної програми економічного
і соціального розвитку України, інших державних програм та актів Уряду.

Роботою
Кабінету Міністрів керує Прем’єр-міністр. Він спрямовує її на виконання Програми
діяльності Кабінету Міністрів, схваленої Верховною Радою України та інших завдань,
покладених на Кабінет Міністрів, координує діяльність Першого віце-прем’єр-міністра,
віце-прем’єр-міністрів. міністрів, керівників інших центральних та місцевих органів
виконавчої влади, які забезпечують виконання покладених на них завдань відповідно
до їх повноважень.

Міністри
як члени Кабінету Міністрів беруть участь у виконанні Програми діяльності Кабінету
Міністрів, реалізації державної політики у доручених їм сферах державного управління,
здійснюють управління в цих сферах, спрямовують і координують діяльність інших органів
виконавчої влади з питань, віднесених до їх відання. Члени Кабінету Міністрів не
можуть діяти всупереч офіційній позиції Кабінету Міністрів.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+