Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Формальні та неформальні політичні відносини, їх вплив на процес прийняття політичного рішення


Формальні та неформальні політичні відносини, їх вплив на процес прийняття
політичного рішення

Політичні відносинивзаємодія суб’єктів політики і влади, де відбувається їх об’єднання
або роз’єднання, передача ідей, поглядів, обмін ресурсами (впливом, інформацією,
знаннями та ін.), передача вольових устремлінь від одного суб’єкта (активного)
до другого (пасивного).

– Неформальні відносини — це
сукупність симпатій і антипатій, любові та ворожості, що відчувають один до одного
члени первинної гру­пи, реалізовуючи власні соціальні ролі, тобто виконуючи свої
прямі службові та суспільні функції.

У
цій системі відносин місце кожного індивіда не залежить від наказів і поло­жень,
а визначається його особистісними рисами: ставленням до роботи, до себе й оточуючих,
суспільства загалом. Ось чому можливі випадки, коли людина з висо­ким соціальним
статусом не має поваги в колективі, а рядовий член може бути його центром, серед
найбільш авторитетних і улюблених. Неформальні відносини, тісно переплітаючись із
формальними, оживляють їх.

Кожен
член первинної групи в системі неформальних відносин має певний психологічний статус,
тобто ступінь авторитету, поваги, привабливості.

Психологічний
статус може бути високим, середнім, низьким, позитив­ним або негативним. Структура
неформальних відносин у первинній групі може мати вигляд такої ієрархічної градації
психологічних ста­тусів (позицій):
лідери;
ті, кому надають перевагу; аутсайдери; ті, кому не надають перевагу (або нехтують
ними).

– Формальні (офіційно оформлені)


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+