Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Основні ідеї «теорії груп інтересів» (А. Бентлі, А, Джорж) при прийнятті рішень


Основні ідеї «теорії груп інтересів» (А. Бентлі, А, Джорж) при прийнятті
рішень

Групи інтересів – це об’єднання
індивідів на основі спільних інтересів, які прагнуть здійснити вплив на політичні
інститути з метою прийняття найбільш сприятливих і вигідних для себе рішень.

Теорія груп інтересів була вперше
сформульована американським політологом А. Бентлі, який стверджував, що основу політичного
процесу складають зіткнення і взаємодія зацікавлених груп. Діяльність цих груп американський
учений розглядав як процес, що постійно змінюється і у ході якого здійснюється тиск
на уряд з метою примусити його підкоритися їхній волі.

Основними функціями груп інтересів
є артикуляція й агрегація інтересів, інформативна функція, формування політичної
еліти. Під артикуляцією інтересів розуміється перетворення соціальних почуттів,
емоцій, чекань у раціонально сформульовані політичні вимоги. Агрегація інтересів
означає узгодження різних потреб і вимог, їх ієрархізацію і вироблення загальногрупових
цілей.

А. Бентлі охарактеризував групу
як частину суспільства, яка, однак, не є фізичною масою, відірваною від інших людей.
Вона являє собою масу діяльності, що не виключає участі людей, зайнятих у цій та
інших подібних формах діяльності.

Основою
теорії є поняття інтересу, як
ий власне
об єднує людей за певних умов. Причина об єднання в групу — прагнення до самовираження
й пошук особистого та колективного захисту. Групи дбають про свої інтереси так,
як це роблять індивіди. Виходячи з цього, деякі політологи розглядають політичну
систему як сплетіння груп індивідів, котрі намагаються досягти певних благ.

А. Ф. Бентлі, «група – це об’єднання громадян, що розглядається не
як абстрактна фізична одиниця суспільства, а як масова діяльність…. Немає такої
групи, в якій не було б свого інтересу. Груп без інтересу не існує.

Суспільство
– це сукупність різноманітних груп інтересів, а їх кількість обмежується лише одним показником –
інтересами, за якими вони створені і діють»

Теорія
пояснює державну політику як результат взаємодії груп інтересів, визначає плюралізм
та корпоративізм як основні моделі вироблення та реалізації державної політики

Дослідження
груп показало, що між державою і партіями, з одного боку, і суспільством – з іншого
функціонують неурядові, неофіційні, а часто неформальні співтовариства, які створюють
розгалужену структуру зв’язків і відносин, мають широкі можливості. Головне їхнє
завдання – перетворити один вид влади або впливу в іншій – політичний.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+