Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Третя сторона: поняття, завдання та засоби впливу


Третя сторона: поняття, завдання та засоби впливу

Поняття “третя сторона” є широким і збірним, що включає в себе зазвичай такі терміни, як “посередник”, “спостерігач за ходом переговорного процесу”, “арбітр”. Під “третьою стороною” може розумітися також будь-яка особа, яка не має статусу посередника або спостерігача, проте зайнята питаннями врегулювання конфліктних відносин між іншими сторонами. Взагалі, коли мова йде про втручання в конфлікт когось іншого, крім самих його учасників, то використовують загальне поняття “третя сторона“. При цьому важливо підкреслити, що третя сторона втручається в конфлікт саме з метою його мирного врегулювання, а не для надання допомоги одному з учасників.

Третьою стороною можуть бути і нерідко бувають групи держав об’єднані для врегулювання конкретного конфлікту; міжнародні універсальні (тобто ті, які відкриті для всіх країн світу) і регіональні організації; церква; неурядові інститути та організації, а в деяких випадках – окремі особи.

Третя сторона може втручатися в конфлікт самостійно, а може на прохання конфліктуючих сторін.

Серед засобів впливу розрізняють дві групи:

– переконання і надання допомоги в знаходженні мирного рішення (є основними засобами впливу третьої сторони при використанні переговорного підходу)

– примус, надання тиску (наприклад, надання політичного або економічного тиску)

Існує кілька можливих форм втручання третьої сторони у процес керування конфліктом:

1) медіаторство, медіація, або посередництво, коли консультативні рекомендації не обов’язково мають братися до уваги учасниками конфлікту;

2) примирення, коли акцент робиться не стільки на розв’язанні проблеми, скільки на припиненні конфлікту;

3) арбітраж – коли рекомендації третьої сторони с обовязковими для виконання.

Головне завдання третьої сторони – сприяти врегулюванню конфлікту, зведенню до мінімуму його наслідків і досягненню найбільшої вигоди для кожної зі сторін учасників конфлікту. Також створення сприятливої атмосфери при веденні переговорів, допомога в знаходженні оптимального рішення, що враховує інтереси всіх зацікавлених сторін, доведення вимог чи результатів до адресата та ін.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+