Засади (принципи) цивільного процесуального права: класифікація

Засади (принципи) цивільного процесуального права можна згрупувати за різними критеріями:

за змістом та сферою поширення:

 • загальноправові (демократизм, гуманізм, законність);
 • міжгалузеві (здійснення правосуддя виключно судом, незалежність суддів тощо);
 • галузеві (диспозитивність, змагальність, процесуальна рівноправність сторін);
 • засади (принципи) окремих правових інститутів (безпосередність, усність).

за формою нормативного закріплення:

 • закріплені Конституцією України;
 • закріплені у законодавстві про цивільне судочинство.

за роллю в регулюванні процесуально-правового становища суб'єктів правовідносин:

 • які визначають процесуально-правову діяльність суду;
 • які визначають процесуальну діяльність осіб, які беруть участь у справі, й інших учасників процесу.

за предметом регулювання:

 • організації правосуддя (судоустрою і судочинства);
 • функціональні — засади (принципи) процесуальної діяльності (судочинства);
 • які визначають зміст процесуальної діяльності (диспозитивність) і такі, що визначають процесуальну форму виконання процесуальних дій (усність, безпосередність, безперервність).

за значимістю:

 • фундаментальні (абсолютні) — диспозитивність, рівноправність сторін, процесуальний формалізм;
 • конструктивні (відносні) — всі інші засади (принципи). 

До засад (принципів) цивільного процесуального права, закріплених Конституцією України, належать:

 • правосуддя в Україні здійснюють виключно суди (ст. 124);
 • судоустрій в Україні будується за принципами територіальності та спеціалізації і визначається законом (ст. 125);
 • судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних (ст. 129);
 • незалежність і недоторканність суддів та підкорення їх тільки законові (ст. 126);
 • суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права (ст. 129);
 • державна мова судочинства (ст. 10).

Відповідно до ч. 2 ст. 129 Конституції України, основними засадами судочинства є:

 • рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;
 • забезпечення доведеності вини;
 • змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;
 • підтримання публічного обвинувачення в суді прокурором;
 • забезпечення обвинуваченому права на захист;
 • гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;
 • розумні строки розгляду справи судом;
 • забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення;
 • обов’язковість судового рішення.

До основних засад (принципів) цивільного процесуального права, закріплених законодавством про цивільне судочинство, належать засади (принципи): 

 • верховенство права;
 • повага до честі і гідності, рівність усіх учасників судового процесу перед законом та судом;
 • гласність і відкритість судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;
 • змагальність сторін;
 • диспозитивність;
 • пропорційність;
 • обов’язковість судового рішення;
 • забезпечення права на апеляційний перегляд справи;
 • забезпечення права на касаційне оскарження судового рішення у випадках, встановлених законом;
 • розумність строків розгляду справи судом;
 • неприпустимість зловживання процесуальними правами;
 • відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення.

Гість, залишиш коментар?
Ім'я:*
E-Mail:


Статистика
0  
Всього матеріалів 4362
0  
Всього коментарів 15
0  
Користувачів 100
Оновлення new
 • Особи, які можуть та не можуть бути представниками в суді
 • Особи, які можуть бути представниками: адвокат; законний представник. Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
 • Міністерство освіти і науки України змінило правило вступу до вищих навчальних закладів
 • По-перше, у 2019 році МОН збільшить пільги для учасників бойових дій. По-друге, МОН затвердило нові норми вступу на бакалаврат та
 • Законні представники у цивільному процесі
 • Законне (необхідне, обов'язкове) процесуальне представництво виникає на підставі закону, адміністративного чи судового акта за наявності таких
 • Види представництва у цивільному процесі
 • ЦПК України прямо класифікацію процесуального представництва не проводить, проте аналіз окремих його статей, що визначають правові засади участі
 • Умови, які необхідні для здійснення функцій представника у цивільному процесі
 • Для того, щоб відбулося процесуальне представництво, повинно бути дотримано низку умов: такі особи мають бути правоздатні та дієздатні, тобто, не
Інформація
Голосування
Чи доводилося Вам стикатися з випадками корупцiї у ВНЗ?