Пошук по сайту
Особливості державного розвитку Англії в період раннього феодалізму

Особливості державного розвитку Англії в період раннього феодалізму

Особливості державного розвитку Англії в період раннього феодалізму і станово-представницької монархії. Реформи Генріха II

Поняття форми і джерела права

Поняття форми і джерела права

Поняття форми і джерела права - до джерел права відносяться історичні пам'ятники, які колись мали значення діючого права. Наприклад, Руська Правда, яка була основним законом в Київській Русі, Закони Хаммурапі в стародавньому Вавілоні тощо.

Поняття і принципи виборчого права

Поняття і принципи виборчого права

 1. Поняття і принципи виборчого права. Активне і пасивне виборче право. Виборчі цензи
 2. Поняття і види виборів
 3. Поняття виборчої системи. Мажоритарна і пропорціональна виборчі системи
Партії та партійні системи в зарубіжних країнах

Партії та партійні системи в зарубіжних країнах

 1. Поняття політичних партій. Функції політичних партій
 2. Основні види політичних партій в зарубіжних країнах
 3. Організаційна структура політичних партій
 4. Партійні системи зарубіжних країн. Види партійних систем
Права, свободи та обов'язки в заруб. країнах (ч.1)

Права, свободи та обов'язки в заруб. країнах (ч.1)

 1. Рівність прав і свобод
 2. Історичний розвиток прав і свобод. Класифікація прав і свобод
 3. Гарантії прав і свобод
 4. Поняття громадянства, підданства. Проблема полігромадянства. Режим іноземців
Права, свободи та обов'язки в зарубіжних країнах

Права, свободи та обов'язки в зарубіжних країнах

 1. Способи придбання громадянства
 2. Припинення громадянства
 3. Особисті /громадські/ права, свободи і обов’язки
 4. Політичні права, свободи і обов’язки
 5. Економічні, соціальні та культурні права, свободи і обов’язки
Форма правління зарубіжних країн (ч.1)

Форма правління зарубіжних країн (ч.1)

 1. Форма правління зарубіжних країн
 2. Монархія – поняття в сутність. Основні ознаки монархії. Види монархій
 3. Республіка – поняття і сутність. Ознаки республіканської форми правління. Види республік
 4. Форма державного устрою зарубіжних країн
 5. Унітарна держава/унітаризм. Основні ознаки унітарної держави
Форма правління зарубіжних країн (ч.2)

Форма правління зарубіжних країн (ч.2)

 1. Федеративний устрій/федералізм. Основні ознаки федеративного устрою
 2. Розподілення компетенції і відношення проміж федерацією та її суб’єктами
 3. Державний режим. Співвідношення державного режиму і політичного  режиму
 4. Ознаки і види антидемократичного режиму
 5. Ознаки і види демократичного режиму
Конституція – основне джерело державного права

Конституція – основне джерело державного права

 1. Конституція – основне джерело державного права
 2. Форма конституцій
 3. Структура конституцій
 4. Порядок прийняття, зміни і скасування конституції
 5. Класифікація конституцій
Державне право зарубіжних країн

Державне право зарубіжних країн

 1. Державне право зарубіжних країн як наука і навчальна дисципліна
 2. Система державного права в зарубіжних країнах
 3. Норми і інститути державного права в зарубіжних країнах
 4. Джерела державного права в зарубіжних країнах
 5. Закон як джерело державного права. Види законів
 6. Акти органів конституційного контролю (нагляду) і судові прецеденти як джерела державного права
 7. Конституційні звичаї
 8. Договір як джерело державного права
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1533
Оновлення new
 • Подання доказів у цивільному процесі
 • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
 • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
 • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
 • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
 • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
 • Достатність доказів у цивільному процесі
 • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
 • Допустимість доказів у цивільному процесі
 • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація