Мобільна версія

Особливості державного розвитку Англії в період раннього феодалізму і станово-представницької монархії. Реформи Генріха II

Категорія: ДПЗК (Семінари)
Детальніше

Поняття форми і джерела права 

Категорія: ДПЗК (Семінари)
Детальніше

1. Поняття і принципи виборчого права. Активне і пасивне виборче право. Виборчі цензи

2. Поняття і види виборів

3. Поняття виборчої системи. Мажоритарна і пропорціональна виборчі системи

Категорія: ДПЗК (Семінари)
Детальніше

1. Поняття політичних партій. Функції політичних партій

2. Основні види політичних партій в зарубіжних країнах

3. Організаційна структура політичних партій

4. Партійні системи зарубіжних країн. Види партійних систем

Категорія: ДПЗК (Семінари)
Детальніше

Рівність прав і свобод

Історичний розвиток прав і свобод. Класифікація прав і свобод

Гарантії прав і свобод

Поняття громадянства / підданства /. Проблема полігромадянства. Режим іноземців

Категорія: ДПЗК (Семінари)
Детальніше

Способи придбання громадянства

Припинення громадянства

Особисті /громадські/ права, свободи і обов’язки

Політичні права, свободи і обов’язки

Економічні, соціальні та культурні права, свободи і обов’язки

Категорія: ДПЗК (Семінари)
Детальніше

1. Форма правління зарубіжних країн

2. Монархія – поняття в сутність. Основні ознаки монархії. Види монархій

3. Республіка – поняття і сутність. Ознаки республіканської форми правління. Види республік

4. Форма державного устрою зарубіжних країн

5. Унітарна держава/унітаризм. Основні ознаки унітарної держави

Категорія: ДПЗК (Семінари)
Детальніше

6. Федеративний устрій/федералізм. Основні ознаки федеративного устрою

7. Розподілення компетенції і відношення проміж федерацією та її суб’єктами

8. Державний режим. Співвідношення державного режиму і політичного  режиму

9. Ознаки і види антидемократичного режиму

10. Ознаки і види демократичного режиму

Категорія: ДПЗК (Семінари)
Детальніше

1. Конституція – основне джерело державного права

2. Форма конституцій

3. Структура конституцій

4. Порядок прийняття, зміни і скасування конституції

5. Класифікація конституцій

Категорія: ДПЗК (Семінари)
Детальніше

1. Державне право зарубіжних країн як наука і навчальна дисципліна

2. Система державного права в зарубіжних країнах

3. Норми і інститути державного права в зарубіжних країнах

4. Джерела державного права в зарубіжних країнах

5. Закон як джерело державного права. Види законів

6. Акти органів конституційного контролю (нагляду) і судові прецеденти як джерела державного права

7. Конституційні звичаї

8. Договір як джерело державного права

Категорія: ДПЗК (Семінари)
Детальніше