Загальнолюдські аспекти громадського виховання


Загальнолюдські аспекти громадського виховання


Сутність загальнолюдських аспектів громадського виховання полягає у формуванні у дітей розуміння єдності і взаємозалежності світу, однакової значущості для всіх народів збереження миру і роззброєння; проблем екології; захисту і збереження світової художньої культури; економічного, наукового, культурного співробітництва, а також громадської активності в справі вирішення глобальних протиріч.

Для школи та педагогіки загальнолюдське виховання є органічною частиною громадського, обумовлена ??гуманізмом наукового світогляду і його ідеалом - всебічним розвитком людини.

Історична суперечка про соціальну справедливість може бути вирішена тільки в умовах мирного співіснування взаємовигідного співробітництва, взаєморозуміння, суперництва в економічній, культурній області, поваги суверенітету, права кожного народу самостійно обирати шлях соціально-економічного розвитку.

У зміст загальнолюдського виховання входить, насамперед, роззброєння, боротьба за мир, проти ядерної загрози, за виживання людей на Землі, а також ліквідація наслідків стихійних лих. У цій боротьбі об'єднуються люди різного соціального стану, політичних переконань, світогляду, релігійних поглядів. Разом з громадськими організаціями, батьками, наставниками в неї включаються і діти.

Інша проблема - забруднення навколишнього середовища, повітряного басейну і океанів, виснаження природних ресурсів, боротьба з голодом та епідеміями. Ці негативні явища промислового виробництва, убогості і антисанітарних станів можуть завдати непоправної шкоди глобальній екологічній систем.

Громадяни різних країн беруть участь у широких економічних зв'язках, у науковій співпраці з ученими багатьох країн, в культурному обміні. У всій цій діяльності вони виступають як носії справжнього гуманізму та людяності.

Функціями загальнолюдського виховання є: розвиток в дітях свідомості об'єктивного характеру глобальних суперечностей, неминучою причетності всіх і кожного до їх подолання; налагодження контактів і співробітництва між дітьми всіх країн з метою спільної боротьби за світ, за збереження навколишнього середовища, за співпрацю художньої культури.

Основне протиріччя суспільного виховання проявляється як наростання, з одного боку, вимог до підростаючого покоління бути активними учасниками боротьби за мир, розуміти загальнолюдські проблеми і вміти здійснювати міжнародне співробітництво. З іншого боку, серед частини молоді існує бездумне, байдуже ставлення до проблем людства, пасивна свідомість того, ніби світ, природа, культура, взаємозв'язок між людьми різних країн існуватиме і зберігатиметься самі по собі, без активних зусиль у цьому напрямку кожної людини.

З метою загальнолюдського виховання корисно знайомити школярів з економічними і культурними зв'язками своєї держави в світі: з ким іде торгівля, що ввозиться і вивозиться, як налагоджено міжнародний поділ праці. Особливої ??уваги заслуговує вивчення учнями діяльності ООН і її міжнародних організацій: ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ та ін. Це дає уявлення про зусилля світової спільноти у вирішенні глобальних загальнолюдських проблем.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4285
0  
Всього коментарів 2
1  
Користувачів 21
Наші партнери
Оновлення new
  • Поняття злочину
  • Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Поняття злочину в кримінальному законі є універсальною і фундаментальною категорією :
  • Принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність
  • Притягнення до кримінально-правової відповідальності певними державними органами в Україні здійснюється на основі кількох принципів, зокрема: 
  • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
  • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
  • Умови застосування видачі або передачі злочинця
  • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
  • Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
Інформація
Голосування
Оцініть сайт