Пошук по сайту

Поняття та класифікація фінансового контролю


Поняття та класифікація фінансового контролю


Фін. контроль – це особлива сфера державного контролю, що являє собою діяльність фінансових органів по виявленню порушень законності, фін. дисципліни і доцільності при формуванні, розподілі і використанні централізованих і децентралізованих грошових фондів.

Фін. контроль є засобом досягнення конкретного завдання, що стоїть перед державою, установлення правопорядку і законності.

Класифікація:

1. Залежно від часу:

- попередній – передує здійсненню фін-господарських операцій.

- поточний – проводиться к короткі відрізки часу в процесі здійснення фін-господарських операцій.

- наступний – здійснюється по завершенню конкретної фін-господарської операції чи по закінченню певного звітного періоду.

2. Залежно від суб’єкта, що здійснює контроль:

- державний – здійснюють органи держ. влади. 1) загальної компетенції – ВРУ, КМУ, НБУ. 2) спеціальної компетенції – Рахункова палата, Держ казначейська служба, Контр-рев служба.

- муніципальний – органи місцевого самоврядування.

- громадський – здійснюється представниками громадськості на добровільній і безоплатній основі.

- аудиторський – незалежний, професійний контроль, що здійснюється аудиторами та аудиторськими фірмами.

3. Залежно від сфери фінансової діяльності:

- бюджетний

- податковий

- валютний

- банківський

- страховий

4. Заледно від джерела інформації:

- фактичний – визначення реального стану об’єкта, що перевіряється, встановлення дійсної плановості грошових і матеріальних ресурсів.

- документальний – первірка і аналіз первинних документів, що містять відомості про рух коштів.

5. Залежно від періодичності:

- постійний

- систематичний

- епізодичний

6. Заледно від форми проведення:

- обовязковий – коли чинне законодавство містить відповідну вимогу.

- ініціативний – здійснюється за самостійним і добровільним рішенням господарюючого суб’єкта.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 21
1  
Користувачів 605
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Чи доводилося Вам стикатися з випадками корупцiї у ВНЗ?