Поняття та класифікація фінансового контролю


Поняття та класифікація фінансового контролю


Фін. контроль – це особлива сфера державного контролю, що являє собою діяльність фінансових органів по виявленню порушень законності, фін. дисципліни і доцільності при формуванні, розподілі і використанні централізованих і децентралізованих грошових фондів.

Фін. контроль є засобом досягнення конкретного завдання, що стоїть перед державою, установлення правопорядку і законності.

Класифікація:

1. Залежно від часу:

- попередній – передує здійсненню фін-господарських операцій.

- поточний – проводиться к короткі відрізки часу в процесі здійснення фін-господарських операцій.

- наступний – здійснюється по завершенню конкретної фін-господарської операції чи по закінченню певного звітного періоду.

2. Залежно від суб’єкта, що здійснює контроль:

- державний – здійснюють органи держ. влади. 1) загальної компетенції – ВРУ, КМУ, НБУ. 2) спеціальної компетенції – Рахункова палата, Держ казначейська служба, Контр-рев служба.

- муніципальний – органи місцевого самоврядування.

- громадський – здійснюється представниками громадськості на добровільній і безоплатній основі.

- аудиторський – незалежний, професійний контроль, що здійснюється аудиторами та аудиторськими фірмами.

3. Залежно від сфери фінансової діяльності:

- бюджетний

- податковий

- валютний

- банківський

- страховий

4. Заледно від джерела інформації:

- фактичний – визначення реального стану об’єкта, що перевіряється, встановлення дійсної плановості грошових і матеріальних ресурсів.

- документальний – первірка і аналіз первинних документів, що містять відомості про рух коштів.

5. Залежно від періодичності:

- постійний

- систематичний

- епізодичний

6. Заледно від форми проведення:

- обовязковий – коли чинне законодавство містить відповідну вимогу.

- ініціативний – здійснюється за самостійним і добровільним рішенням господарюючого суб’єкта.


Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter
Статистика
0  
Всього матеріалів 4270
0  
Всього коментарів 1
1  
Користувачів 24
Оновлення new
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України
  • Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
  • Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України.  Злочин визнається вчиненим на території
  • Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 (десять) днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність становить:  Кримінальний кодекс України , який ґрунтується на:  Конституції України; 
Наші партнери
Інформація
Голосування
Якою пошуковою системою Ви користуєтесь ?