Пошук по сайту

Шлюбний договір

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР


 м. ________________   «___» __________________ 20___ р.

 

 

 

Ми, ______________________, що проживає за адресою ____________________________

________________________________________________, паспорт: серія _______ № __________, виданий ___________________________________________ «___» ____________ р., та ________________________________________________________, що проживає за адресою: _________________________________, паспорт: серія ____ № _____________, виданий _____________________________ «___» ______________ р., подавши «___» ___________ 20__ р. заяву про реєстрацію шлюбу до _________________ і маючи намір врегулювати майнові відносини між нами як подружжям, визначити наші майнові права й обов’язки, керуючись ст. ст. 92-102 Сімейного кодексу України, уклали цей Шлюбний договір про таке.

 

1. Із майна, яке буде нажите нами під час шлюбу, 1/3 (одна третина) належатимуть мені, __________________________, а 2/3 (дві третини) – мені ______________________________. Це право зберігається за нами і у випадку, коли один із нас буде зайнятий навчанням, веденням домашнього господарства чи доглядом за дітьми.

2. Належний мені, ____________________________, на підставі технічного паспорта, виданого __________________, автомобіль __________________, двигун _______________, шасі ________________, кузов № ________________, державний номерний знак __________, зареєстрований в _____________________, після укладення шлюбу в органах реєстрації актів цивільного стану переходить у нашу з чоловіком, ______________________________, спільну сумісну власність і підлягає перереєстрації на його (чоловіка) ім'я.

Музичні інструменти, які придбані мною, _______________________, до укладення шлюбу, а також ті, які я набуду за час шлюбу, належатимуть нам з дружиною, ____________________________________, на праві спільної власності.

3. На праві спільної сумісної власності нам буде належати також майно, набуте кожним із нас за договорами дарування в період перебування в зареєстрованому шлюбі, а також коштовні (вартістю понад _________________) речі індивідуального користування.

4. Інше майно, набуте кожним із нас до шлюбу, або набуте кожним із нас за час шлюбу, але за кошти, що належали кожному з нас особисто, а також набуте кожним із нас за час шлюбу в порядку спадкування, є особистою приватною власністю кожного з нас.

5. Я, ________________________, зобов’язуюсь разом зі своєю дружиною, ______________, утримувати її непрацездатну матір _____________________, надати можливість для проживання її разом з нами, виділивши їй окрему кімнату, а також надавати щомісячно грошові суми в розмірі ________________ грн. У зв’язку з цим при можливому поділі майна, яке буде набуто під час шлюбу, розмір частки ________________ зменшується відповідно на суму, що буде витрачена на утримання її матері.

6. Я, ________________________, зобов’язуюсь ощадливо ставитись до сімейного бюджету, здійснювати облік проведених витрат покупки на суму більше ____________, про що ставити до відома чоловіка. Придбання речей на суму більше ______________ здійснюється за спільною попередньою домовленістю подружжя.

7. У разі втрати одним із подружжя працездатності інший зобов’язується надавати йому матеріальну допомогу у розмірі не менше 4-х мінімальних заробітних плат щомісячно.

8. Я, ________________________, зобов’язуюсь забезпечити проживання своєї сім'ї в окремій квартирі, окремо від батьків протягом п’яти років подружнього життя.

9. Витрати по укладенню цього Шлюбного договору ми несемо порівну.

10. Цей Шлюбний договір укладений у письмовій формі і підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню до реєстрації шлюбу.

11. Цей Шлюбний договір набирає чинності у день реєстрації шлюбу між ______________________________ та ________________________________.

12. Цей Шлюбний договір не можу бути змінений в односторонньому порядку.

13. Зміни до цього Шлюбного договору можуть бути внесені нами шляхом складання Додаткової угоди до цього Шлюбного договору, яка підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.

14. Цей Шлюбний договір також може бути змінений у випадку та у порядку, визначеному чинним в Україні сімейним законодавством.

15. Ми маємо право відмовитися від цього Шлюбного договору. Наші права та обов’язки, визначені цим Шлюбним договором, припиняються в день подання нами до нотаріуса заяви про відмову від цього Шлюбного договору.

16. На вимогу одного із нас цей Шлюбний договір може бути розірваний за рішенням суду з підстав, що мають істотне значення, зокрема в разі неможливості його виконання.

17. Цей Шлюбний договір складено українською мовою, на ________ аркушах, в трьох автентичних примірниках, один з яких зберігається в справах ____________ нотаріальної контори, а два інші видаються кожному з подружжя.


 

Підписи:


 Чоловік ____________/ _________/   Дружина ____________/ _________/

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 1199
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація