Правові основи розміщення інформації органів державної влади в Інтернет


Правові основи розміщення інформації органів державної влади в Інтернет


Правову основу розміщення в Інтернет інформації органів вико­навчої влади було створено з прийняттям на початку 2002 р. Постано­ви Кабінету Міністрів "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтер­нет інформації про діяльність органів виконавчої влади". Головною метою оприлюднення інформації органів виконавчої влади в Інтернет є підвищення ефективності та прозорості діяльності цих органів шляхом впровадження та використання сучасних інформаційних тех­нологій для надання інформаційних та інших послуг громадськості, забезпечення її впливу на процеси, що відбуваються у державі.

Шляхами оприлюднення відповідної інформації є:

 • розміщення і періодичне оновлення міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади інформації відповідно до вимог цього Порядку на власних всб-сайтах;
 • створення Єдиного веб-порталу Кабінету Міністрів України, при­значеного для інтеграції веб-сайтів органів виконавчої влади та роз­міщення інформаційних ресурсів відповідно до потреб громадян.

Було визначено також норми визначення порядку захисту інформації, розміщеної в Інтернет. Зокрема, передбачено, що інфор­мація, яка розміщується на веб-сайтах органів виконавчої влади та Веб-порталі, повинна мати захист від несанкціонованої модифікації. Інформаційне наповнення, захист інформації від несанкціонованої модифікації іі технічне забезпечення функціонування веб-сайтів мі­ністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади як складових частин веб-порталу зазначені органи здійснюють само­стійно. Контроль за дотриманням вимог захисту інформації, доступ­ної через веб-портал, здійснюється Департаментом спеціальних теле­комунікаційних систем та захисту інформації СБУ.

Оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади здійснюється з метою підвищення ефективності та прозорості діяльності цих органів шляхом впровадження та використання сучасних інформаційних технологій для надання інформаційних та інших послуг громадськості, забезпечення її впливу на процеси, що відбуваються у державі.

Законодавством також визначено особливий порядок використання органами виконавчої влади послуг Інтернет, який визначається По­становою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних". Зокрема, цією постановою встановлено правовий статус домену gov.ua як офіційної Інтернет-адреси органів державної виконавчої влади.

Органи виконавчої влади та інші державні органи зобов'язані реєструвати свою адресу виключно на домені gov.ua.

Інші державні підприємства, установи та організації, які одержують, обробляють, поширюють і зберігають інформацію, що є об'єктом державної власності та охороняється згідно із законодавством, реє­струють свої адреси в домені ua.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4285
0  
Всього коментарів 2
0  
Користувачів 11
Наші партнери
Оновлення new
 • Поняття злочину
 • Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Поняття злочину в кримінальному законі є універсальною і фундаментальною категорією :
 • Принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність
 • Притягнення до кримінально-правової відповідальності певними державними органами в Україні здійснюється на основі кількох принципів, зокрема: 
 • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
 • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
 • Умови застосування видачі або передачі злочинця
 • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
 • Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
 • Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
Інформація
Голосування
Як Ви оцiнюєте рiвень освiти, який отримуєте у ВНЗ?