Встановлення опіки

Встановлення опіки


Установи та особи, яким стало відомо про неповнолітніх, що залишилися без піклування батьків, повинні негайно повідомити про це органи опіки та піклування за фактичним місцезнаходженням дітей, що підтягають опіці (піклуванню). Такими особами та установами є:

— близькі родичі та інші особи;

— житлово-експлуатаційні контори, власники чи орендатори житлових будинків;

— органи освіти та керівники навчально-виховних закладів;

— органи в справах сім'ї та молоді;

— служби в справах неповнолітніх;

— органи внутрішніх справ;

— органи соціального захисту населення;

— органи РАГСу;

— нотаріальні контори;

— судові органи;

— лікувально-профілактичні установи психіатричного профілю;

— інші організації й установи.

При одержанні відомостей про неповнолітніх, які зали­шилися без піклування батьків, органи опіки та піклування зобов'язані негайно здійснити відповідне обстеження і ири встановленні факту відсутності опіки батьків забезпечити тимчасове влаштування неповнолітніх до вирішення пи­тання про призначення опікуна чи піклувальника.

Установами і місцями тимчасового влаштування не­повнолітніх є:

сім'ї громадян, які погодились утримувати дитину до визначення її подальшої долі;

навчально-виховні заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

притулки для неповнолітніх.

Якщо неповнолітні залишилися без піклування батьків, то органи опіки й піклування влаштовують їх:

у віці до трьох років, а дітей-інвалідів та дітей з ва­дами у фізичному та розумовому розвитку у віці до чо­тирьох років — у будинки дитини органів охорони здо­ров'я;

у віці від трьох до вісімнадцяти років — у дитячі бу­динки або школи-інтернати органів освіти;

дітей-інвалідів з вадами фізичного та розумового роз­витку (глибоко розумово відсталих) у віці від чотирьох до вісімнадцяти років — у відповідні дитячі будинки-інтернати органів соціального захисту населення, а з вісімнадця­ти — у будинки-інтернати для громадян похилого віку та неповнолітніх, які досягли шістнадцяти років і залишили­ся без піклування батьків, органи опіки та піклування зо­бов'язані влаштувати на роботу або забезпечити навчання їх у школах, школах-інтернатах, професійно-технічних чи вищих навчальних закладах. Влаштування цих осіб на роботу або навчання не позбавляє органи опіки та піклування від подальшого опікування ними.

Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter
Статистика
0  
Всього матеріалів 4270
0  
Всього коментарів 1
1  
Користувачів 24
Оновлення new
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України
  • Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
  • Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України.  Злочин визнається вчиненим на території
  • Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 (десять) днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність становить:  Кримінальний кодекс України , який ґрунтується на:  Конституції України; 
Наші партнери
Інформація
Голосування
Чи отримуєте Ви стипендію?