Встановлення опіки

Встановлення опіки


Установи та особи, яким стало відомо про неповнолітніх, що залишилися без піклування батьків, повинні негайно повідомити про це органи опіки та піклування за фактичним місцезнаходженням дітей, що підтягають опіці (піклуванню). Такими особами та установами є:

— близькі родичі та інші особи;

— житлово-експлуатаційні контори, власники чи орендатори житлових будинків;

— органи освіти та керівники навчально-виховних закладів;

— органи в справах сім'ї та молоді;

— служби в справах неповнолітніх;

— органи внутрішніх справ;

— органи соціального захисту населення;

— органи РАГСу;

— нотаріальні контори;

— судові органи;

— лікувально-профілактичні установи психіатричного профілю;

— інші організації й установи.

При одержанні відомостей про неповнолітніх, які зали­шилися без піклування батьків, органи опіки та піклування зобов'язані негайно здійснити відповідне обстеження і ири встановленні факту відсутності опіки батьків забезпечити тимчасове влаштування неповнолітніх до вирішення пи­тання про призначення опікуна чи піклувальника.

Установами і місцями тимчасового влаштування не­повнолітніх є:

сім'ї громадян, які погодились утримувати дитину до визначення її подальшої долі;

навчально-виховні заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

притулки для неповнолітніх.

Якщо неповнолітні залишилися без піклування батьків, то органи опіки й піклування влаштовують їх:

у віці до трьох років, а дітей-інвалідів та дітей з ва­дами у фізичному та розумовому розвитку у віці до чо­тирьох років — у будинки дитини органів охорони здо­ров'я;

у віці від трьох до вісімнадцяти років — у дитячі бу­динки або школи-інтернати органів освіти;

дітей-інвалідів з вадами фізичного та розумового роз­витку (глибоко розумово відсталих) у віці від чотирьох до вісімнадцяти років — у відповідні дитячі будинки-інтернати органів соціального захисту населення, а з вісімнадця­ти — у будинки-інтернати для громадян похилого віку та неповнолітніх, які досягли шістнадцяти років і залишили­ся без піклування батьків, органи опіки та піклування зо­бов'язані влаштувати на роботу або забезпечити навчання їх у школах, школах-інтернатах, професійно-технічних чи вищих навчальних закладах. Влаштування цих осіб на роботу або навчання не позбавляє органи опіки та піклування від подальшого опікування ними.

Статистика
0  
Всього матеріалів 4362
0  
Всього коментарів 15
1  
Користувачів 96
Наші партнери
Оновлення new
  • Особи, які можуть та не можуть бути представниками в суді
  • Особи, які можуть бути представниками: адвокат; законний представник. Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
  • Міністерство освіти і науки України змінило правило вступу до вищих навчальних закладів
  • По-перше, у 2019 році МОН збільшить пільги для учасників бойових дій. По-друге, МОН затвердило нові норми вступу на бакалаврат та
  • Законні представники у цивільному процесі
  • Законне (необхідне, обов'язкове) процесуальне представництво виникає на підставі закону, адміністративного чи судового акта за наявності таких
  • Види представництва у цивільному процесі
  • ЦПК України прямо класифікацію процесуального представництва не проводить, проте аналіз окремих його статей, що визначають правові засади участі
  • Умови, які необхідні для здійснення функцій представника у цивільному процесі
  • Для того, щоб відбулося процесуальне представництво, повинно бути дотримано низку умов: такі особи мають бути правоздатні та дієздатні, тобто, не
Інформація
Голосування
Чого бракує сайту ?