Техніко-криміналістичне дослідження документів


4. Техніко-криміналістичне дослідження документів


Техніко-криміналістичне дослідження документів (ТКДД) – галузь криміналістичної техніки, яка склалася на основі розробки теоретичних і спеціальних методів, запозичених з природничих і технічних наук з метою вирішення завдань, які виникають при дослідженні документів – речових доказів в кримінальних провадженнях і цивільних справах.

Способи підробки документів:

1. Дописка – спосіб зміни першопочаткового змісту документа шляхом внесення від руки нових записів або окремих штрихів на вільні місця документа.

2. Домальовування – зміна початкового змісту документа шляхом додавання окремих елементів до знаків (літерам, цифрам).

3. Допечатка – спосіб зміни машинописного документа, що полягає у внесенні нових знаків на вільні місця – між рядками, словами, окремими знаками.

4. Підчистка – спосіб зміни початкового змісту документа, при якому штрихи, знаки або слова видаляться механічним впливом (вишкрібанням лезом бритви, тертям резинки і т.п.).

5. Травлення – спосіб зміни змісту документа, при якому штрихи тексту знебарвлюються хімічними реактивами, в результаті чого речовина штрихів не видаляється з документа, а стає невидимою.

Види травлення:

 • повне (знебарвлення всього рукописного тексту і відтисків печаток);
 • часткове або локальне (знебарвлення окремих фрагментів документа – записів, відтисків).

Способи нанесення травлячого реактиву:

 • занурення документа у ванну з розчином;
 • нанесення реактиву тампоном;
 • поштрихове травлення – нанесення травлячої речовини на окремі штрихи тексту.

6. Змивання – спосіб зміни змісту документа, при якому на штрихи тексту впливають органічними розчинниками, в результаті чого речовина штрихів видаляється з документа.

7. Переклеювання фотографії – заміна фотографії на особистому документі.

Види переклеювання фотографій:

 • повна (фотографія власника документа заміняється фотографією іншої особи);
 • часткова (заміняється частина фотографії, що не має відтиску печатки);
 • підклеювання частини емульсійного прошарку фотопаперу, відділеного від початкового фотознімка.

8. Способи заміни аркушів у документах:

 • вклеювання аркушів або фрагментів документів;
 • заміна здвоєних аркушів (зняттям скріпляючих скобок, видаленням наявних і поміщенням до блок-книжки нових аркушів).

9. Способи підробки відтисків печаток і штампів:

 • малювання відтиску безпосередньо на документі;
 • копіювання відтиску з одного документа на інший;
 • нанесення відтисків печаток за допомогою предметів, які мають інше значення;
 • нанесення відтисків за допомогою плоских друкарських форм;
 • нанесення відтисків за допомогою саморобних рельєфних друкарських форм;
 • інші способи.

Способи копіювання відтисків печаток і штампів:

 • з використанням копіювального паперу;
 • перемалювання на просвіт;
 • відтворення рельєфних (вдавлених) штрихів підпису з наступним їх обведенням;
 • копіювання штрихів справжнього підпису на проміжному кліше і відтворення їх на справжньому документі.

Способи виготовлення саморобних рельєфних кліше:

 • вирізання;
 • гравіювання;
 • виготовлення способом ручного набору з типографських матеріалів;
 • фотоцинкографський спосіб;
 • інші способи.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4362
0  
Всього коментарів 15
0  
Користувачів 105
Наші партнери
Оновлення new
 • Особи, які можуть та не можуть бути представниками в суді
 • Особи, які можуть бути представниками: адвокат; законний представник. Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
 • Міністерство освіти і науки України змінило правило вступу до вищих навчальних закладів
 • По-перше, у 2019 році МОН збільшить пільги для учасників бойових дій. По-друге, МОН затвердило нові норми вступу на бакалаврат та
 • Законні представники у цивільному процесі
 • Законне (необхідне, обов'язкове) процесуальне представництво виникає на підставі закону, адміністративного чи судового акта за наявності таких
 • Види представництва у цивільному процесі
 • ЦПК України прямо класифікацію процесуального представництва не проводить, проте аналіз окремих його статей, що визначають правові засади участі
 • Умови, які необхідні для здійснення функцій представника у цивільному процесі
 • Для того, щоб відбулося процесуальне представництво, повинно бути дотримано низку умов: такі особи мають бути правоздатні та дієздатні, тобто, не
Інформація
Голосування
Чого бракує сайту ?