Загальні положення криміналістичної тактики


Тема 7: Загальні положення криміналістичної тактики


1. Поняття криміналістичної тактики, її система та завдання

2. Поняття тактичних прийомів, їх джерела та класифікація


1. Поняття криміналістичної тактики, її система та завдання


Криміналістична тактикаце система наукових положень і розроблюваних на їх основі рекомендацій щодо організації та планування досудового і судового слідства, визначення оптимальної лінії поведінки осіб, які здійснюють доказування, а також прийомів конкретних слідчих і судових дій.

Криміналістична тактика є і повинна бути ефективним інструментом швидкого, всебічного і повного розкриття та розслідування злочинів.

У структурному відношенні в криміналістичній тактиці виділяються два розділи:

1. Загальні положення криміналістичної тактики:

 • вчення про криміналістичну версію і планування розслідування;
 • взаємодія слідчого з органами дізнання;
 • залучення громадськості до розслідування злочинів.

2. Тактика провадження окремих слідчих дій.

Криміналістична тактика нині спрямована на вирішення наступних завдань:

 • планування організації проведення окремих слідчих дій в процесі досудового слідства;
 • безпосереднє проведення слідчих дій при розслідуванні злочинів;
 • вибір поведінки суб’єктів доказування;
 • напрацювання типових тактичних прийомів в межах чинних кримінально-процесуальних форм.

 

 


2. Поняття тактичних прийомів, їх джерела та класифікація


Головним елементом криміналістичної тактики є тактичний прийом.

Тактичний прийом це найбільш раціональний та ефективний спосіб дій або оптимальна в даних умовах лінія поведінки особи, яка проводить розслідування.

Принципи застосування тактичних прийомів:

1. Законність – за своїм характером, змістом і цілеспрямованістю прийоми повинні повністю відповідати духу і букві закону.

2. Етичність – прийоми не можуть містити в собі елементів неправдивої інформації, введення особи в оману, вчинення такого впливу на психіку людини, що тягне за собою негативні наслідки.

3. Науковість – відповідність прийому науковим даним, що лежать в основі його формування.

4. Вибірковість – спроможність вирішувати тактичні завдання у певних ситуаціях.

5. Пізнавальна цінність – прийоми переслідують мету одержання доказової інформації.

Джерела тактичних прийомів:

1. Логіка – закони логіки визначають не тільки зміст та форму тактичних прийомів, а й певну послідовність їх використання, те чи інше їх поєднання у межах окремої процесуальної дії.

2. Психологія – розробка і побудова тактичних прийомів ґрунтуються на особливостях психіки людини.

3. Теорія ігор – винаходить такі правила поводження у конфліктних ситуаціях, які були б найкращими.

4. Наукова організація праці – криміналістична тактика використовує такі положення НОП, як планування діяльності, розподіл сил і засобів, економія часу.

5. Результати криміналістичних наукових пошуків – криміналістика на основі вивчення і узагальнення слідчої практики розробляє і пропонує найбільш ефективні тактичні прийоми і засоби.

6. Слідча і судова практика – дозволяє нагромадити необхідний емпіричний матеріал, одержати уявлення щодо прогалин і помилок, апробувати рекомендації криміналістичної теорії.

Класифікація тактичних прийомів:

1) За видом процесуальної дії:

 • тактичні прийоми огляду місця події (аналіз окремих слідів на місці події; моделювання події, що відбулась та ін.);
 • тактичні прийоми допиту (постановка різних видів запитань; пред'явлення речових та письмових доказів; оголошення показань окремих осіб; допит на місці події; демонстрація перспектив ситуації, що склалася та ін.);
 • тактичні прийоми обшуку (словесна розвідка; постановка обшукуваному уточнюючих запитань тощо);
 • тактичні прийоми інших процесуальних дій.

2) За діапазоном використання:

 • тактичні прийоми, які використовуються під час провадження тільки окремих слідчих (судових) дій;
 • тактичні прийоми, які використовуються у декількох (багатьох) процесуальних діях.

3) За об'єктом спрямованості (або сферою реалізації):

 • тактичні прийоми, спрямовані на здійснення впливу на людину;
 • тактичні прийоми, спрямовані на дослідження матеріального середовища;

4) За характером інформації:

 • тактичні прийоми, які ґрунтуються на словесній інформації (бесіда на сторонню тему; роз'яснення значення щиросердого розкаяння; постановка тих чи інших запитань тощо);
 • тактичні прийоми, які базуються на матеріалізованій інформації (демонстрація доказів, різної наочної інформації та ін.);
 • тактичні прийоми, які засновані на логіко-розумовій інформації (моделювання події, що відбулась тощо).


Статистика
0  
Всього матеріалів 4362
0  
Всього коментарів 15
0  
Користувачів 100
Оновлення new
 • Особи, які можуть та не можуть бути представниками в суді
 • Особи, які можуть бути представниками: адвокат; законний представник. Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
 • Міністерство освіти і науки України змінило правило вступу до вищих навчальних закладів
 • По-перше, у 2019 році МОН збільшить пільги для учасників бойових дій. По-друге, МОН затвердило нові норми вступу на бакалаврат та
 • Законні представники у цивільному процесі
 • Законне (необхідне, обов'язкове) процесуальне представництво виникає на підставі закону, адміністративного чи судового акта за наявності таких
 • Види представництва у цивільному процесі
 • ЦПК України прямо класифікацію процесуального представництва не проводить, проте аналіз окремих його статей, що визначають правові засади участі
 • Умови, які необхідні для здійснення функцій представника у цивільному процесі
 • Для того, щоб відбулося процесуальне представництво, повинно бути дотримано низку умов: такі особи мають бути правоздатні та дієздатні, тобто, не
Інформація
Голосування
Ваш регіон ?