Поняття, сутність та види слідчих ситуацій. Компоненти слідчої ситуації


3. Поняття, сутність і види тактичних комбінацій

4. Поняття, сутність та види слідчих ситуацій. Компоненти слідчої ситуації3. Поняття, сутність і види тактичних комбінацій


Тактична комбінаціяце певне поєднання тактичних прийомів або слідчих дій і інших заходів, що має на меті вирішити конкретну задачу розслідування і обумовлене цією метою та слідчою ситуацією.

Безпосередніми цілями тактичної комбінації можуть бути:

 • вирішення конфліктної ситуації;
 • створення умов, необхідних для проведення слідчої або іншої процесуальної дії слідчого;
 • створення умов, що гарантують результативність слідчої дії;
 • забезпечення слідчої таємниці, в тому числі збереження в таємниці джерел доказової і орієнтуючої інформації;
 • забезпечення збереження, до необхідного моменту, ще не використаних джерел доказової і орієнтуючої інформації;
 • інший тактичний вплив на слідчу ситуацію з метою її зміни або використання.

Види тактичних комбінацій:

 1. прості (елементарні) – сполучення тактичних прийомів в рамках однієї слідчої дії;
 2. складні – сполучення слідчих дій при розслідуванні конкретної справи.

 

 


4. Поняття, сутність та види слідчих ситуацій. Компоненти слідчої ситуації


Слідча ситуаціяце сукупність даних про подію злочину і обставини, що характеризують умови (обстановку) його розслідування на конкретному етапі та обумовлюють вибір засобів і методів встановлення істини в кримінальному провадженні.

Ситуація розслідування характеризує стан слідчого провадження, вирішені і невирішені задачі, результати, труднощі, що виникли, наявність у органу розслідування можливостей встановити істину в кримінальному провадженні.

Компоненти слідчої ситуації:

1. Компоненти психологічного характеру: стан слідчого; результат конфлікту між слідчим і конфронтуючими йому особами; сприятливий (безконфліктний) хід розслідування й ін.

2. Компоненти інформаційного характеру: поінформованість слідчого (про обставини злочину, можливі докази, можливості їх виявлення й експертного дослідження, місця приховання викраденого майна, наміри протидіючих розслідуванню осіб тощо); поінформованість конфронтуючих слідчому осіб (про ступінь поінформованості слідчого і свідків, про виявлені і невиявлені докази, про наміри слідчого й ін.); наслідки розголошення слідчої таємниці і т.п.

3. Компоненти процесуального і тактичного характеру: стан провадження в справі, докази і їх джерела; наявність надійних і ще не використаних джерел орієнтуючої інформації; можливість обрати потрібний запобіжний захід, ізолювати друг від друга осіб, які проходять у справі, провести конкретну слідчу дію; наявність тактичного ризику і можливості його мінімізації; протидія встановленню істини з боку злочинця і його зв'язків, а іноді й потерпілого і свідків, наслідки помилкових дій слідчого, понятих, спеціалістів і експертів; непередбачені дії потерпілого тощо.

4. Компоненти матеріального й організаційно-технічного характеру: наявність комунікацій міжчерговою частиною і слідчо-оперативною групою; наявність засобів передачі і прийому необхідної інформації з облікових апаратів органів внутрішніх справ, мобільність її пошуку за запитами; можливість мобільного маневрування наявними силами і засобами, забезпеченість тими й іншими і т.д.

Сполучення всіх цих компонентів обумовлює індивідуальний характер кожної слідчої ситуації в кожен момент проведення розслідування.

З числа численних класифікацій слідчих ситуацій практично значимими є наступні:

 • За часом виникнення в процесі розслідування: початкові, проміжні і кінцеві.
 • За відносинами між учасниками: конфліктні і безконфліктні. Ця класифікація ґрунтується на характеристиці одного з елементів психологічних компонентів ситуації: суперництва і протидії сторін, цілі й інтереси яких при розслідуванні злочину не збігаються. Безконфліктна ситуація характеризується повним або частковим збігом інтересів учасників взаємодії, відсутністю протиріч. Ситуації конфліктів різної тривалості і гостроти виникають тоді, коли між учасниками процесу складаються відносини суперництва і протидії.
 • Відносно можливості досягнення мети розслідування: сприятливі і несприятливі.


Статистика
5  
Всього матеріалів 4308
0  
Всього коментарів 2
0  
Користувачів 48
Наші партнери
Оновлення new
 • Гласність і відкритість судового процесу та його повне фіксування технічними засобами
 • Розгляд справ у судах проводиться усно і відкрито, крім випадків, передбачених ЦПК України. Будь-яка особа має право бути присутньою у відкритому
 • Повага до честі і гідності, рівності перед законом і судом, пропорційність у цивільному судочинстві
 • Суд зобов’язаний поважати честь і гідність усіх учасників судового процесу і здійснювати правосуддя на засадах їх рівності перед законом і судом
 • Принцип верховенства права у цивільному судочинстві
 • Суд при розгляді справи керується принципом верховенства права . Верховенство права - це панування права в суспільстві. Верховенство права вимагає
 • Відкритість інформації щодо судової справи
 • Ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про дату, час і місце розгляду своєї справи або обмежений у праві отримання в суді усної або
 • Засади (принципи) цивільного процесуального права, закріплені у Конституції України
 • Відповідно до ч. 1 ст. 124 Конституції України, правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Стаття 6 Основного Закону України передбачає поділ на
Інформація
Голосування
Чи подобається Вам новий дизайн ?