Поняття, сутність та види слідчих ситуацій. Компоненти слідчої ситуації


3. Поняття, сутність і види тактичних комбінацій

4. Поняття, сутність та види слідчих ситуацій. Компоненти слідчої ситуації3. Поняття, сутність і види тактичних комбінацій


Тактична комбінаціяце певне поєднання тактичних прийомів або слідчих дій і інших заходів, що має на меті вирішити конкретну задачу розслідування і обумовлене цією метою та слідчою ситуацією.

Безпосередніми цілями тактичної комбінації можуть бути:

 • вирішення конфліктної ситуації;
 • створення умов, необхідних для проведення слідчої або іншої процесуальної дії слідчого;
 • створення умов, що гарантують результативність слідчої дії;
 • забезпечення слідчої таємниці, в тому числі збереження в таємниці джерел доказової і орієнтуючої інформації;
 • забезпечення збереження, до необхідного моменту, ще не використаних джерел доказової і орієнтуючої інформації;
 • інший тактичний вплив на слідчу ситуацію з метою її зміни або використання.

Види тактичних комбінацій:

 1. прості (елементарні) – сполучення тактичних прийомів в рамках однієї слідчої дії;
 2. складні – сполучення слідчих дій при розслідуванні конкретної справи.

 

 


4. Поняття, сутність та види слідчих ситуацій. Компоненти слідчої ситуації


Слідча ситуаціяце сукупність даних про подію злочину і обставини, що характеризують умови (обстановку) його розслідування на конкретному етапі та обумовлюють вибір засобів і методів встановлення істини в кримінальному провадженні.

Ситуація розслідування характеризує стан слідчого провадження, вирішені і невирішені задачі, результати, труднощі, що виникли, наявність у органу розслідування можливостей встановити істину в кримінальному провадженні.

Компоненти слідчої ситуації:

1. Компоненти психологічного характеру: стан слідчого; результат конфлікту між слідчим і конфронтуючими йому особами; сприятливий (безконфліктний) хід розслідування й ін.

2. Компоненти інформаційного характеру: поінформованість слідчого (про обставини злочину, можливі докази, можливості їх виявлення й експертного дослідження, місця приховання викраденого майна, наміри протидіючих розслідуванню осіб тощо); поінформованість конфронтуючих слідчому осіб (про ступінь поінформованості слідчого і свідків, про виявлені і невиявлені докази, про наміри слідчого й ін.); наслідки розголошення слідчої таємниці і т.п.

3. Компоненти процесуального і тактичного характеру: стан провадження в справі, докази і їх джерела; наявність надійних і ще не використаних джерел орієнтуючої інформації; можливість обрати потрібний запобіжний захід, ізолювати друг від друга осіб, які проходять у справі, провести конкретну слідчу дію; наявність тактичного ризику і можливості його мінімізації; протидія встановленню істини з боку злочинця і його зв'язків, а іноді й потерпілого і свідків, наслідки помилкових дій слідчого, понятих, спеціалістів і експертів; непередбачені дії потерпілого тощо.

4. Компоненти матеріального й організаційно-технічного характеру: наявність комунікацій міжчерговою частиною і слідчо-оперативною групою; наявність засобів передачі і прийому необхідної інформації з облікових апаратів органів внутрішніх справ, мобільність її пошуку за запитами; можливість мобільного маневрування наявними силами і засобами, забезпеченість тими й іншими і т.д.

Сполучення всіх цих компонентів обумовлює індивідуальний характер кожної слідчої ситуації в кожен момент проведення розслідування.

З числа численних класифікацій слідчих ситуацій практично значимими є наступні:

 • За часом виникнення в процесі розслідування: початкові, проміжні і кінцеві.
 • За відносинами між учасниками: конфліктні і безконфліктні. Ця класифікація ґрунтується на характеристиці одного з елементів психологічних компонентів ситуації: суперництва і протидії сторін, цілі й інтереси яких при розслідуванні злочину не збігаються. Безконфліктна ситуація характеризується повним або частковим збігом інтересів учасників взаємодії, відсутністю протиріч. Ситуації конфліктів різної тривалості і гостроти виникають тоді, коли між учасниками процесу складаються відносини суперництва і протидії.
 • Відносно можливості досягнення мети розслідування: сприятливі і несприятливі.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4362
0  
Всього коментарів 15
0  
Користувачів 105
Наші партнери
Оновлення new
 • Особи, які можуть та не можуть бути представниками в суді
 • Особи, які можуть бути представниками: адвокат; законний представник. Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
 • Міністерство освіти і науки України змінило правило вступу до вищих навчальних закладів
 • По-перше, у 2019 році МОН збільшить пільги для учасників бойових дій. По-друге, МОН затвердило нові норми вступу на бакалаврат та
 • Законні представники у цивільному процесі
 • Законне (необхідне, обов'язкове) процесуальне представництво виникає на підставі закону, адміністративного чи судового акта за наявності таких
 • Види представництва у цивільному процесі
 • ЦПК України прямо класифікацію процесуального представництва не проводить, проте аналіз окремих його статей, що визначають правові засади участі
 • Умови, які необхідні для здійснення функцій представника у цивільному процесі
 • Для того, щоб відбулося процесуальне представництво, повинно бути дотримано низку умов: такі особи мають бути правоздатні та дієздатні, тобто, не
Інформація
Голосування
Чи отримуєте Ви стипендію?