Інформаційно-аналітичні технології і інформаційно-прогнозні технології


Інформаційно-аналітичні технології і інформаційно-прогнозні технології: мета та особливості застосування


На сьогоднішній день жодна галузь людської діяльності не зазнала такого розвитку, як інформаційні технології. Саме вони були покликані збільшити ефективність та зручність використання різноманітних видів інформації. За останні десятиріччя інформаційні технології зазнали такого глобального поширення, що зараз уже важко уявити життя сучасної людини без них.

Інформаційно-аналітичні технології (ІАТ) - це сукупність методів збору та обробки інформації про досліджувані процеси (соціальні, політичні, економічні, внутрішньо і міждержавні т.п.), специфічних прийомах їх діагностики, аналізу та синтезу, а також оцінки наслідків прийняття різних варіантів політичних рішень.

Інформаційно-прогнозні технології (ІПТ) представляють собою приватний різновид ІАТ. Методологічні підходи ІАТ і ІПТ в принципі аналогічні, але якщо ІАТ головним чином орієнтовані на ретроспективу, тобто на аналіз подій які вже відбулись, то ІПТ дозволяють екстраполювати дані в майбутнє, отримані в результаті застосування ІАТ.

Серед незаперечних переваг застосування обох варіантів технічної підтримки досліджень внутрішньополітичних і міжнародних проблем, перш за все, слід відзначити їх високі «здібності» при зборі та обробці інформації. Не менш важливим є те, що технологія передбачає певне упорядкування діяльності дослідника і стимулює предметність процесів осмислення різного виду інформаційних матеріалів. Крім того, дані, підготовлені для діалогу в режимі «людина-машина», легше верифікуються і порівнюються з аналогічними даними, мають ряд демонстраційних переваг перед слабо структурованими інформаційними масивами. Таким чином, інформаційні технології (ІТ) виступають, перш за все, як спосіб вирішення практичних завдань, при якому різко зростає операційний потенціал обробки даних.


Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter
Статистика
0  
Всього матеріалів 4270
0  
Всього коментарів 1
0  
Користувачів 24
Оновлення new
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України
  • Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
  • Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України.  Злочин визнається вчиненим на території
  • Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 (десять) днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність становить:  Кримінальний кодекс України , який ґрунтується на:  Конституції України; 
Наші партнери
Інформація
Голосування
Як часто ти відвідуєш Studies.In.Ua ?