Інформаційно-аналітичні технології і інформаційно-прогнозні технології


Інформаційно-аналітичні технології і інформаційно-прогнозні технології: мета та особливості застосування


На сьогоднішній день жодна галузь людської діяльності не зазнала такого розвитку, як інформаційні технології. Саме вони були покликані збільшити ефективність та зручність використання різноманітних видів інформації. За останні десятиріччя інформаційні технології зазнали такого глобального поширення, що зараз уже важко уявити життя сучасної людини без них.

Інформаційно-аналітичні технології (ІАТ) - це сукупність методів збору та обробки інформації про досліджувані процеси (соціальні, політичні, економічні, внутрішньо і міждержавні т.п.), специфічних прийомах їх діагностики, аналізу та синтезу, а також оцінки наслідків прийняття різних варіантів політичних рішень.

Інформаційно-прогнозні технології (ІПТ) представляють собою приватний різновид ІАТ. Методологічні підходи ІАТ і ІПТ в принципі аналогічні, але якщо ІАТ головним чином орієнтовані на ретроспективу, тобто на аналіз подій які вже відбулись, то ІПТ дозволяють екстраполювати дані в майбутнє, отримані в результаті застосування ІАТ.

Серед незаперечних переваг застосування обох варіантів технічної підтримки досліджень внутрішньополітичних і міжнародних проблем, перш за все, слід відзначити їх високі «здібності» при зборі та обробці інформації. Не менш важливим є те, що технологія передбачає певне упорядкування діяльності дослідника і стимулює предметність процесів осмислення різного виду інформаційних матеріалів. Крім того, дані, підготовлені для діалогу в режимі «людина-машина», легше верифікуються і порівнюються з аналогічними даними, мають ряд демонстраційних переваг перед слабо структурованими інформаційними масивами. Таким чином, інформаційні технології (ІТ) виступають, перш за все, як спосіб вирішення практичних завдань, при якому різко зростає операційний потенціал обробки даних.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4285
0  
Всього коментарів 2
0  
Користувачів 21
Наші партнери
Оновлення new
  • Поняття злочину
  • Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Поняття злочину в кримінальному законі є універсальною і фундаментальною категорією :
  • Принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність
  • Притягнення до кримінально-правової відповідальності певними державними органами в Україні здійснюється на основі кількох принципів, зокрема: 
  • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
  • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
  • Умови застосування видачі або передачі злочинця
  • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
  • Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
Інформація
Голосування
Чого бракує сайту ?