Пошук по сайту

Інформаційно-аналітичні технології і інформаційно-прогнозні технології


Інформаційно-аналітичні технології і інформаційно-прогнозні технології: мета та особливості застосування


На сьогоднішній день жодна галузь людської діяльності не зазнала такого розвитку, як інформаційні технології. Саме вони були покликані збільшити ефективність та зручність використання різноманітних видів інформації. За останні десятиріччя інформаційні технології зазнали такого глобального поширення, що зараз уже важко уявити життя сучасної людини без них.

Інформаційно-аналітичні технології (ІАТ) - це сукупність методів збору та обробки інформації про досліджувані процеси (соціальні, політичні, економічні, внутрішньо і міждержавні т.п.), специфічних прийомах їх діагностики, аналізу та синтезу, а також оцінки наслідків прийняття різних варіантів політичних рішень.

Інформаційно-прогнозні технології (ІПТ) представляють собою приватний різновид ІАТ. Методологічні підходи ІАТ і ІПТ в принципі аналогічні, але якщо ІАТ головним чином орієнтовані на ретроспективу, тобто на аналіз подій які вже відбулись, то ІПТ дозволяють екстраполювати дані в майбутнє, отримані в результаті застосування ІАТ.

Серед незаперечних переваг застосування обох варіантів технічної підтримки досліджень внутрішньополітичних і міжнародних проблем, перш за все, слід відзначити їх високі «здібності» при зборі та обробці інформації. Не менш важливим є те, що технологія передбачає певне упорядкування діяльності дослідника і стимулює предметність процесів осмислення різного виду інформаційних матеріалів. Крім того, дані, підготовлені для діалогу в режимі «людина-машина», легше верифікуються і порівнюються з аналогічними даними, мають ряд демонстраційних переваг перед слабо структурованими інформаційними масивами. Таким чином, інформаційні технології (ІТ) виступають, перш за все, як спосіб вирішення практичних завдань, при якому різко зростає операційний потенціал обробки даних.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
7  
Користувачів 510
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Оцініть сайт