Пошук по сайту

Правила підготовки аналітичних висновків і практичних рекомендацій


Правила підготовки аналітичних висновків і практичних рекомендацій


Висновки та рекомендації свідчать про кількість і якість проведеної наукової роботи і одночасно є основами для впливу на реальну політичну ситуацію. У підсумкових документах прикладних політичних досліджень висновки та рекомендації найчастіше тісно взаємопов'язані. Крім того, до їх змісту пред'являється цілий ряд вимог: актуальність, адекватність і доступність для розуміння. По суті, цим вимогам повинні відповідати заключні розділи всіх наукових досліджень, однак строгість їх дотримання в рамках прикладних розробок значно вище.

Враховуючи зростаюче число різних прикладних проектів з політичної проблематики слід звернути особливу увагу на питання підготовки рекомендаційної частини підсумкових документів. За своєю суттю, вони є висновками про шляхи адаптації конкретних акторів до існуючих загроз з боку політичного середовища або про способи адаптації політичного середовища до інтересів конкретного актора.

Формулюючи зміст рекомендацій, аналітик повинен співвідносити пропоновані дії з тимчасовими і матеріальними ресурсами потенційних ініціаторів внутрішньополітичних або зовнішньополітичний акцій. Бюджет, кадрове забезпечення, технічна оснащеність часто вислизають з поля зору дослідників, вихованих у традиціях академічної науки. Не завжди вдається належним чином враховувати і «людський вимір» дистанції між ідеально спланованим рішенням і його адміністративним втіленням. Хоча ступінь здійсненності наукових рекомендацій у сфері суспільних відносин завжди відносна, найважливішим критерієм при їх розробці повинна незмінно виступати реалістичність передбачуваних дій.

Важливою умовою ефективності всіх видів підсумкових висновків прикладних проектів є врахування фактора часу, що визначає етапи розвитку конкретної ситуації. Чіткого наукового вирішення, до якого прагнули багато авторів прикладних емпіричних досліджень, в цьому плані немає. Значно легше припустити параметри можливих подій, їх тип, майбутніх ініціаторів і навіть наслідки для різних ланок політичної системи, ніж визначити момент майбутнього, в який вони можуть відбутися.

Проте, при формулюванні підсумкових висновків аналітик повинен постійно звертати увагу на тимчасові етапи, в рамках яких будуть розгортатися передбачувані події. Зазвичай опорними в цьому сенсі поняттями виступають такі визначення, як короткострокова (оперативна), середньострокова і довгострокова перспектива. Акцент на довгострокові перспективи і прогнозах більш характерний для прикладних досліджень, що проводяться переважно в наукових цілях, а аналіз короткострокових (оперативних) і середньострокових перспектив відображає також безпосередні інтереси політичної практики.

Крім тимчасових акцентів рекомендації за підсумками прикладних проектів можуть включати і інші корисні уточнення. Можливості їх сприйняття і змістовної верифікації помітно підвищуються, якщо даються пропозиції щодо ведення послідовної і поетапної стратегії.

Реалістичність, чіткість і визначеність виступають найважливішими специфічними характеристиками змісту заключних висновків і рекомендацій прикладних досліджень.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
2  
Користувачів 527
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Чого бракує сайту ?