Пошук по сайту

Вибірка: формування, різновиди, особливості


Вибірка: формування, різновиди, особливості


Вибірка - безліч випадків (випробовуваних, об'єктів, подій, зразків), за допомогою певної процедури вибраних з генеральної сукупності для участі в дослідженні.

Характеристики вибірки:

Якісна характеристика вибірки - кого саме ми вибираємо і які способи побудови вибірки ми для цього використовуємо.

Кількісна характеристика вибірки - скільки випадків вибираємо, іншими словами обсяг вибірки.

Залежні і незалежні вибірки

При порівнянні двох (і більше) вибірок важливим параметром є їх залежність. Якщо можна встановити гомоморфну пару (тобто, коли одному випадку з вибірки X відповідає один і тільки один випадок з вибірки Y і навпаки) для кожного випадку в двох вибірках, такі вибірки називаються залежними.

Приклади залежних вибірок:

 • пари близнюків,
 • чоловіки і дружини
 • і т. п.

У разі, якщо такий взаємозв'язок між вибірками відсутній, то ці вибірки вважаються незалежними, наприклад:

 • чоловіки і жінки,
 • психологи і математики.

Відповідно, залежні вибірки завжди мають однаковий обсяг, а обсяг незалежних може відрізнятися.

Імовірнісні вибірки:

Проста повторна вибірка. Використання такої вибірки грунтується на припущенні, що кожен респондент з рівною часткою ймовірності може потрапити у вибірку. На основі списку генеральної сукупності складаються картки з номерами респондентів. Вони поміщаються в колоду, перемішуються і з них навмання виймається картка, записується номер, потім повертається назад. Далі процедура повторюється стільки разів, який обсяг вибірки нам необхідний. Мінус: повторення одиниць відбору.

Проста бесповторна вибірка. Процедура побудови вибірки така ж, тільки картки з номерами респондентів не повертаються назад у колоду.

Серійна (гніздова) вибірка. Одиниці відбору являють собою статистичні серії (сім'я, школа, бригада тощо). Відібрані елементи піддаються суцільного обстеження. Мінус: Можливість більшої однорідності, ніж у генеральній сукупності.

Районована вибірка. У разі неоднорідної генеральної сукупності рекомендується розділити її на однорідні частини. Групами районування можуть виступати природні утворення (наприклад, райони міста).

Неімовірнісні вибірки

Відбір в такій вибірці здійснюється не за принципами випадковості, а за суб'єктивними критеріями - доступності, типовості, рівного представництва і т.д.

Квотна вибірка - вибірка будується як модель, яка відтворює структуру генеральної сукупності у вигляді квот (пропорцій) досліджуваних ознак. Число елементів вибірки з різним поєднанням досліджуваних ознак визначається з таким розрахунком, щоб воно відповідало їх частці (пропорції) в генеральній сукупності.

Метод сніжної грудки. Вибірка будується наступним чином. У кожного респондента, просяться контакти його друзів, колег, знайомих, які підходили б під умови відбору і могли б взяти участь в дослідженні. Таким чином, вибірка формується за участю самих об'єктів дослідження. Метод часто застосовується, коли необхідно знайти і опитати важкодоступні групи респондентів (наприклад, респондентів, що мають високий дохід, респондентів, які належать до однієї професійної групи, респондентів, які мають будь-схожі хобі / захоплення і т.д.)

Стихійна вибірка - вибірка так званого «першого зустрічного». Часто використовується в теле-радіо-опитуваннях.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
2  
Користувачів 527
Наші партнери
Оновлення new
 • Подання доказів у цивільному процесі
 • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
 • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
 • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
 • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
 • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
 • Достатність доказів у цивільному процесі
 • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
 • Допустимість доказів у цивільному процесі
 • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Як Ви оцiнюєте рiвень освiти, який отримуєте у ВНЗ?