Пошук по сайту

Зміст методології аналізу системної динаміки за Дж.Форрестером


ЗМІСТ методології аналізу системної динаміки за Дж.Форрестером


Системна динаміка - це потужна методологія і техніка комп'ютерного імітаційного моделювання для позначення, розуміння та обговорення складних питань і проблем. Системна динаміка була створена наприкінці 1950-х рр. Дж. Форрестером в Массачусетському технологічному інституті (МТІ).

Системна динаміка як метод імітаційного моделювання включає в себе структуризацію об'єкту; побудову системної діаграми об'єкту, де вказуються зв'язки між елементами; визначення змінних для кожного елемента і темпів їх зростання; прийняття гіпотез про залежність кожного темпу зростання від змінних і формальний опис цих гіпотез; процес оцінки введених параметрів за допомогою наявної статистики.

У результаті проведення перерахованих операцій виходить динамічна модель об'єкта у вигляді нормалізованої системи звичайних диференціальних або різницевих рівнянь, де в правих частинах можуть мати місце запізнення. Побудована таким чином модель зазвичай занадто складна, щоб були можливі її аналітичні дослідження. Тому уявлення про допустимі режими поведінки і розвитку об'єкта виходять за допомогою обчислювальних експериментів, в яких змінюються вихідні гіпотези, початкові умови, значення параметрів, сценарії для екзогенних змінних.

Згідно з Форрестером всі системи, всюди, складаються з двох концепцій - рівнів та оцінок - і нічого іншого. Оцінки потоку контролюються тільки рівнями, і ніколи напряму іншими оцінками потоку. При цьому рівень змінюється потоком.

 • Рівні - характеризують накопичені значення величин усередині системи. Це можуть бути товари на складі, товари в дорозі, банківська готівка. Рівні представляють собою значення змінних , накопичені в результаті різниці між вхідними та вихідними потоками
 • Потоки - швидкості зміни рівнів. Наприклад, потоки матеріалів, замовлень, грошових коштів, робочої сили, устаткування, інформації.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
3  
Користувачів 1173
Оновлення new
 • Подання доказів у цивільному процесі
 • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
 • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
 • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
 • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
 • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
 • Достатність доказів у цивільному процесі
 • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
 • Допустимість доказів у цивільному процесі
 • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація