Періодична хаотичність соціально-політичних процесів


Періодична хаотичність соціально-політичних процесів: синергетична сутність


Політичні процеси в сучасному світі характеризуються зазвичай як вкрай мінливі та багато у чому непередбачувані. Дійсно, у деяких країнах за певних обставин несуттєві зрушення у політичному житті викликають цілу лавину супутніх процесів та явищ, а у деяких, навпаки, навіть великі зусилля інститутів, наприклад, громадянського суспільства нездатні ні на мить змінити політичну ситуацію.

Популярним у сучасній науці методом аналізу вкрай складних процесів із великою кількістю непевно діючих акторів вважаєть­ся синергетичний підхід.

Можливості застосування теорії хаосу та нелінійної динаміки в полі­тичних дослідженнях оцінювало багато дослідників, серед яких І. Р. Пригожин, І. Стенгерс, Г. Г. Малинецький, Т. Браун, та ін. Загалом синергетику сприймають як підхід, який є придатним для за­стосування у вивченні політичних процесів як у масштабі країни, так й в міжнародному аспекті.

Важливою якістю синергетичного моделювання, можна вважати можливість встановлення вірогідності виникнення в тривалому процесі хаотичних режимів, у тому числі й тих, які виникнуть «6ез скільки-небудь помітних» зовнішніх причин, а просто через нелінійний розвиток процесу. На думку І. Р. Пригожина складна соціальна система, якою, без сумніву, є й політичний процес будь-якої країни, є хаотичною періодично.

На думку цитованих вчених, якщо кількість міської мо­лоді збільшується зі швидкістю більше 80% за п’ятирічку, слід очікувати серйозних внутрішньополітичних потрясінь, якщо ж темп приросту міської молоді починає перебільшувати 45% за п’ятирічку, подібні політичні негаразди стають майже непереборними.

Механізм виникнення таких проблем представляється цитованим авто­рам наступним:

На початку виходу з «мальтузіанської пастки» (сутність цієї пастки, властивої, доіндустріальним суспільствам у тому, що приріст населення періодично випереджає приріст виробництва продуктів харчу­вання) різко зменшується смертність населення, що призводить до стрім­кого прискорення темпів приросту населення за умов покращення медич­ного обслуговування та якості життя в цілому.

Це прискорення супроводжується особливо сильним зниженням дитя­чої смертності, що призводить до різкого зростання кількості молоді з за­гальній кількості населення. Це явище відоме під назвою так званого «мо­лодіжного бугра» на демографічній піраміді.

Зростання долі тієї частини населення, яка найбільшою мірою схильна до агресії та радикалізму, часто виступає важливим фактором політич­ної дестабілізації. Якщо додати до цього неможливість своєчасного забез­печення цього молодого населення достатньою кількістю робочих місць, країна, в якій відбувається подібна демографічна ситуація, стикається з цілою армією молодих безробітних, які є потенційними учасниками будь-яких політичних заворушень. Оскільки зазвичай вихід із мальтузіанської пастки супроводжується (точніше, супроводжувався) стрімким ростом міського населення, до вищезазначеного додається маргіналізація вели­чезних колишніх селянських мас, які вже перестали бути селянами, але стають місцевими жителями «другого ґатунку», що вимушені працювати у найгірших умовах за найнижчу платню.


Передмова
Статистика
0  
Всього матеріалів 4285
0  
Всього коментарів 2
0  
Користувачів 20
Наші партнери
Оновлення new
  • Поняття злочину
  • Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Поняття злочину в кримінальному законі є універсальною і фундаментальною категорією :
  • Принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність
  • Притягнення до кримінально-правової відповідальності певними державними органами в Україні здійснюється на основі кількох принципів, зокрема: 
  • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
  • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
  • Умови застосування видачі або передачі злочинця
  • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
  • Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
Інформація
Голосування
Чи подобається Вам новий дизайн ?