Пошук по сайту

Розповсюдження математичних методів дослідження у сфері сучасного гуманітарного знання


Розповсюдження математичних методів дослідження у сфері сучасного гуманітарного знання


Математичне моделювання активно впроваджується не тільки в сферу економічної науки, а й в політологію, історію, соціологію та культурологію. Інформатика з'єднується з лінгвістикою, філологією, історією.

Подібний процес не був би настільки результативним, якщо б були відсутні механізми реалізації такого поєднання. Найважливішим із них, безперечно, є принцип, який можна було б назвати принципом сполучених посудин. Цей механізм забезпечує передачу і поширення знань з однієї науки в іншу.

Крім системи освіти це завдання виконують системи інформаційних комунікацій, значення та ефективність яких багато в чому визначаються рівнем економічного розвитку і культурним рівнем суспільства. Адже саме культурний рівень характеризує сукупність інформаційних потреб. Запас інформації, необхідний для розвитку соціуму, постійно зростає, а принцип сполучених посудин дозволяє перетворювати наукові знання в освіту, підвищуючи тим самим культурний рівень суспільства в цілому.

Все більше проникнення в гуманітарні науки математичних методів аналізу даних і моделювання соціальних та економічних процесів. Сучасна економічна наука немислима без макроекономічних моделей і методів лінійного програмування, соціологія та політологія - без методів математичної статистики і формальних класифікаційних процедур. Ці ж методи проникають і в історію, перш за все завдяки виникненню так званої соціальної історії. Більш складні математичні моделі починають застосовуватися і при аналізі політичних ситуацій, групової поведінки, результатів виборів. Деякі розділи сучасної математики, наприклад математична логіка, розвиваються на стику і в тісному зв'язку з філософією. Сучасна лінгвістика вже не може вивчатися поза зв'язку з теорією формальних мов і граматик.

Іншими словами, процес математизації природознавства, що почався в середні століття з механіки і фізики і тривав безперервно до нашого часу, захоплює тепер і гуманітарні науки. Математичні моделі стають спільною мовою науки, підкреслюючи і підтримуючи цілісність наукового знання.

Як би широко математичні методи не використовувалися в гуманітарних науках, вони для них залишаються допоміжними методами, але не головними.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 21
2  
Користувачів 601
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Якою пошуковою системою Ви користуєтесь ?