Особливості процедури митного контролю


Особливості процедури митного контролю


Особливості процедури митного контролю розкриваються у листі ДМС України від 29.12.2003 «Стосовно деяких особливостей митного контролю та митного оформлення».

Листом ДМС визначаються наступні особливості митного контролю:

1. Транспортних засобiв (ТЗ), що належать резидентам i використовуються у митному режимi тимчасового вивезення для здiйснення багаторазових перемiщень через митний кордон України з метою надання послуг з перевезень пасажирiв i вантажiв. Наприклад, порожнi вагони, контейнери, перевiзнi пристрої (за винятком, коли вони є товаром) при перемiщеннi мiж залiзницями СНД та Балтiї можуть пропускатися прикордонними митними органами за натурним листом, пред'явленим працiвником залiзницi, з зазначенням мети перемiщення, без митного оформлення на станцiї вiдправлення.

2. При перемiщеннi товарiв через митний кордон України з використанням аеропортiв та аеродромiв, у яких не розташованi митнi органи. Згiдно зi статтею 133 Митного кодексу України та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002 N 1884 "Про надання дозволу на перемiщення товарiв через митний кордон України через аеропорти, в яких не розташованi митнi органи", наказом Держкомкордону, Держмитслужби, МОЗ, Мiнтрансу, Мiнагрополiтики, Мiнкультури, Мiнекоресурсiв вiд 03.04.2002 N 49/180/131/225/103/193/133 "Про визначення пунктiв пропуску (пунктiв контролю) через державний кордон, у яких, крiм прикордонного i митного контролю, здiйснюються iншi види контролю", зареєстрованим у Мiн'юстi 22.04.2002, митний контроль та митне оформлення товарiв при їх перемiщеннi через митний кордон України авiацiйним транспортом можуть здiйснюватись тiльки з використанням мiжнародних пунктiв пропуску для авiацiйного сполучення, якi вiдкритi в мiжнародних аеропортах, розташованих у населених пунктах: Рiвне, Луганськ, Донецьк, Запорiжжя, Одеса, Миколаїв, Чернiвцi, Ужгород, Бориспiль, Гостомель, Київ (Жуляни), Озерне-Житомир, Iвано-Франкiвськ, Львiв, Сiмферополь, Днiпропетровськ, Кривий Рiг, Харкiв.

3. Алкогольних напоїв та тютюнових виробiв та iнших товарiв, що перемiщуються через митний кордон України й призначенi для споживання членами екiпажiв та пасажирами транспортних засобiв. Митний контроль i митне оформлення алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, що перемiщуються через митний кордон України й призначенi для споживання членами екiпажiв та пасажирами транспортних засобiв, у тому числi - у вагонах-ресторанах поїздiв, потрiбно здiйснювати з використанням норм, установлених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002 N 1882 "Про встановлення норм ввезення (вивезення) алкогольних напоїв i тютюнових виробiв для споживання членами екiпажу та пасажирами на борту транспортного засобу, який здiйснює мiжнародний рейс i прибуває на митну територiю України". Митний контроль i митне оформлення алкогольних напоїв та тютюнових виробiв в обсягах, що перевищують згадану норму, здiйснюється за умови сплати усiх належних податкiв i зборiв.

4. Особистих речей, товарiв, транспортних засобiв та окремих номерних вузлiв до них, що перемiщуються громадянами. Наприклад, закон України вiд 13.09.2001 N 2681-III "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України" установлює порядок митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв, транспортних засобiв та окремих номерних вузлiв до них, що ввозяться (пересилаються) у супроводжуваному й несупроводжуваному багажi, вантажних, експреста мiжнародних поштових вiдправленнях на митну територiю України й належать громадянам, i вiдповiдає принципам, закладеним у Законi України "Про систему оподаткування".

5. Стосовно питань контролю доставки товарiв. Наприклад, термiни прохiдного митного транзиту (стаття 158) встановленi вимогами постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.12.2002 N 1908 "Про встановлення граничних термiнiв прохiдного митного транзиту товарiв". Що стосується термiнiв внутрiшнього митного транзиту, то пiсля 01.01.2004 слiд продовжувати користуватися термiнами доставки вантажiв, що визначенi в роздiлi 2 Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 08.12.98.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4285
0  
Всього коментарів 2
0  
Користувачів 20
Наші партнери
Оновлення new
  • Поняття злочину
  • Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Поняття злочину в кримінальному законі є універсальною і фундаментальною категорією :
  • Принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність
  • Притягнення до кримінально-правової відповідальності певними державними органами в Україні здійснюється на основі кількох принципів, зокрема: 
  • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
  • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
  • Умови застосування видачі або передачі злочинця
  • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
  • Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
Інформація
Голосування
Чи отримуєте Ви стипендію?