Застосування фізичної сили, спеціальних засобів і зброї посадовцями митної служби України


Застосування фізичної сили, спеціальних засобів і зброї посадовцями митної служби України


Конституцією України передбачена низка прав людини, зокрема право на життя, свободу, особисту недоторканність, охорону здоров'я, повагу до її честі та гідності тощо.

Передбачені частиною 2 ст. 423 МК України застосування фізичної сили, спеціальних заходів та зброї можуть застосовуватися посадовими особами митних органів України тільки у випадках, коли життю та здоров'ю цих осіб загрожує реальна небезпека, та у випадках, визначених статтями 424,425 та 426 МК.

Основні положення із застосування працівниками правоохоронних органів, до яких належать і посадові особи митної служби України, заходів та засобів, передбачених частиною 2 коментованої статті, містяться у Законі України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів".

Названий Закон у статті 3 закріпив право працівників правоохоронних органів та їхніх близьких родичів у відповідності з законодавством України на:

а) застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та зброї з метою забезпечення виконання правомірних наказів і усних вимог, що добровільно не виконуються, для захисту особистої безпеки, безпеки близьких родичів, а також свого житла і майна;

б) вимагання і одержання допомоги у виконанні покладених на них обов'язків, а в разі необхідності - для особистого захисту, а також свого житла і майна з боку відповідних правоохоронних та інших державних органів;

в) здійснення спеціальних заходів забезпечення безпеки;

г) отримання матеріальної компенсації в разі загибелі працівника, каліцтва або іншого ушкодження здоров'я, знищення чи пошкодження його житла і майна у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

Спеціальна підготовка із застосування фізичної сили, спеціальних засобів та зброї є невід'ємною частиною підготовки будь-яких осіб правоохоронних органів і починається з моменту вступу до відповідного профільного навчального закладу в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадовими особами митних органів.

Для підвищення свого професійного рівня посадові особи митних органів повинні постійно вдосконалювати свої вміння та навички із застосування зазначених заходів та підвищувати рівень фізичної підготовки.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4285
0  
Всього коментарів 2
1  
Користувачів 21
Наші партнери
Оновлення new
  • Поняття злочину
  • Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Поняття злочину в кримінальному законі є універсальною і фундаментальною категорією :
  • Принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність
  • Притягнення до кримінально-правової відповідальності певними державними органами в Україні здійснюється на основі кількох принципів, зокрема: 
  • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
  • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
  • Умови застосування видачі або передачі злочинця
  • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
  • Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
Інформація
Голосування
Якою пошуковою системою Ви користуєтесь ?