Пошук по сайту

Ключові інститути демократії


Ключові інститути демократії


Основу демократії як політичного режиму, що відрізняє її від інших режимів, становлять сім реально функціонуючих інститутів:

1. Виборні посадові особи. Контроль за рішеннями уряду щодо політичного курсу конституційно закріплений за обираними посадовими особами.

2. Вільні і чесні вибори, що виключають застосування методів примусу.

З. Загальне голосування. Практично вce доросле населення володіє правом голосу.

4. Право претендувати на виборні посади в уряді всього дорослого населення.

5. Свобода слова. Гpомадяни мають право висловлювати свою думку, не побоюючись покарання з найширшого кола політичних питань, включаючи критику посадових осіб, соціально-економічного ладу та ідеології уряду.

6. Існування альтернативних джерел інформації, які охороняються законом.

7. Свобода самоорганізації, тобто право громадян створювати відносно незалежні від держави асоціацій чи організацій, в тому числі опозиційні партії, групи за інтересами.

Всі ці права і інститути, складові реальну основу режиму демократії, не просто декларуються, а є реально діючими.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
2  
Користувачів 527
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Чого бракує сайту ?