Пошук по сайту

Демократія як політична форма організації суспільства

Демократія як політична форма організації суспільства, основу якої становить певна система інститутів, способів формування і методів здійснення влади


У сучасних трактуваннях термін демократія по суті являє собою форму організації політичного життя, що відображає вільний і конкурентний вибір населенням тієї чи іншої альтернативи суспільного розвитку. За рахунок співучасті у владі всіх верств населення демократія відкрита одночасно всім варіантам соціального вибору.

Демократія асоціюється з свободою, рівністю, справедливістю, дотриманням прав людини, участю громадян в управлінні.

Отже, демократія - це форма організації суспільного життя (або спосіб функціонування політичної системи), заснований на визнанні народу як джерела і носія влади, на його праві брати участь у вирішенні державних та громадських справ та наділенні громадян досить широким колом прав і свобод.

Демократія виникає і зберігається при наявності певних умов.

По-перше, це високий рівень соціально-економічного розвитку, здатний забезпечити необхідний добробут громадян, без чого неможливо досягти суспільної злагоди, стабільності і міцності базових демократичних принципів.

По-друге, це високий ступінь розвитку загальної та політичної культури суспільства, значна соціальна і політична активність індивідів та їх добровільних об'єднань, готових стати на захист інститутів демократії.

По-третє, це наявність толерантності в суспільстві, повага прав політичної меншості.

По-четверте, різноманіття форм власності, зокрема, обов'язкове визнання і гарантованість права приватної власності, тому що справжня політична демократія не може існувати без економічної свободи. В усіх демократичних країнах саме вільна економічна діяльність на основі різноманітних форм власності сприяє диференціації різноманітних соціальних інтересів, виникненню недержавних організацій, розвитку політичного плюралізму.

Практика показала, що для здійснення справжньої (а не формальної) влади народу, можливості впливати на політичні рішення і дії держави, необхідно створити в суспільстві: дійсно вільні вибори в парламент; гарантованість дійсних прав і свобод громадян; вільну пресу; досвід (уміння) громадян грамотно і ефективно брати участь у політичному житті.

Найважливішими ознаками демократії як форми організації політичного життя суспільства є:

 • юридичне визнання верховної влади народу.
 • періодична виборність основних органів влади.
 • загальне виборче право, що гарантує кожному громадянину брати участь у формуванні представницьких інститутів влади.
 • рівність прав громадян на участь в управлінні державою, тобто кожний громадянин, має право не тільки обирати, але і бути вибраним на будь-яку виборну посаду.
 • ухвалення рішення по більшості поданих голосів і підкорення меншини більшості.
 • контроль представницьких органів за діяльністю виконавської влади.
 • підзвітність виборних органів своїм виборцям.

 


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
0  
Користувачів 515
Наші партнери
Оновлення new
 • Подання доказів у цивільному процесі
 • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
 • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
 • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
 • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
 • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
 • Достатність доказів у цивільному процесі
 • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
 • Допустимість доказів у цивільному процесі
 • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Як Ви оцiнюєте рiвень освiти, який отримуєте у ВНЗ?