Мобільна версія
Категорія: Політичний менеджмент (Шпаргалки)


Головні актори політичного управління, їх особливості


Суб'єкт управління - система, наділена певною компетенцією і державно- владними повноваженнями, що дозволяють їй втілювати свою волю у форму керівних команд чи рішень, обов'язкових для виконання, тобто це система, керуюча

- Народні маси. Вони є як суб'єктом, так і об'єктом політичного управління. Громадяни беруть участь у політиці безпосередньо і опосередковано. Масовими формами прямої участі є вибори, референдуми, звернення громадян, страйки та інші легітимні і нелегітимні форми народного волевиявлення. Прямий вплив на політичні процеси надає громадська думка. Формою непрямого участі громадян є їх участь у формуванні представницьких органів влади. Вибрані населенням представники, насамперед депутати, виступають як посередники між громадянами і управлінськими структурами;

- Державні органи, а також система місцевого самоврядування;

- Безпосередньо не займаються політичним управлінням, але активно беруть участь у ньому політичні партії, громадські організації та рухи, засоби масової інформаціїспілки, які представляють інтереси всіх основних верств і груп суспільства;

- Організації, офіційно не пов'язані з процесом політичного управління, але які надають на нього істотний вплив, у тому числі армія, церква, підприємницькі структури.

Сукупність суб'єктів політичного управління включає в себе такі високо статусні актори, як політичні еліти, лідери, політичні партії, етнополітічні рухи, національно-культурні організації, органи державної влади і регіонального рівнів, органи місцевого самоврядування, транскордонні актори (зарубіжні держави і міжнародні організації).

В системі суб'єктів політичного управління на субнаціональному рівні переважають етнополітичні еліти, тобто високостатусні групи, які мають найвищий вплив на прийняття і реалізацію стратегічних владних рішень, що володіють найбільшими ресурсами влади. У силу цих якостей еліти користуються авторитетом у своїх регіонах. Їх інтереси і ціннісні орієнтації визначають норми взаємодії сукупності внутрішньорегіональних суб'єктів політики.


Категорія: Політичний менеджмент (Шпаргалки)
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter