Пошук по сайту

Поняття та вимоги до політичного менеджера


Поняття та вимоги до політичного менеджера


Політичним менеджером називають фахівця у сфері вироблення та реалізації управлінських рішень, який володіє рядом якостей і характеристик, які визначають його професійний рівень. Політичний менеджер - це керуючий, який здійснює свою діяльність в політичній сфері.

Політичного менеджера, який здатний досягати значних результатів, характеризує наявність таких професійних якостей:

 • компетентності;
 • відповідальності;
 • вміння ризикувати;
 • досить висока працездатність;
 • відповідності вимогам сучасного політичного середовища та ін.

Успішний сучасний політичний менеджер повинен володіти і такими якостями, як:

 • рішучість;
 • наполегливість;
 • вміння знайти компроміс;
 • терпимість до інших рішень, точкам зору, поглядів, позицій, принципів;
 • глибока залученість в управління;
 • вміння налагоджувати і підтримувати взаємини з людьми і колективом тощо.

Для політичного менеджера важливим аспектом його діяльності є розуміння ним самим соціальної значущості прийнятих ним рішень. Політичними менеджерами повинні вироблятися рішення, здатні надати позитивний вплив на стан суспільства, на його розвиток.

Високий ступінь впливу політичних менеджерів на суспільство говорить не тільки про значимість їх соціального статусу, а й про наявність у них підвищеної відповідальності за вироблення і реалізацію тих чи інших управлінських рішень. Приймаючи рішення, політичний менеджер повинен зробити оцінку його впливу на людей, на процеси, що відбуваються в суспільстві, співвіднести користь і можливі негативні наслідки, врахувати всі чинники, здатні спотворити його рішення і перешкодити їх реалізації. Політичний менеджер при здійсненні своєї професійної діяльності орієнтується на пошук найбільш раціональних шляхів використання наявних ресурсів.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
0  
Користувачів 348
Наші партнери
Оновлення new
 • Подання доказів у цивільному процесі
 • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
 • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
 • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
 • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
 • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
 • Достатність доказів у цивільному процесі
 • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
 • Допустимість доказів у цивільному процесі
 • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Як часто ти відвідуєш Studies.In.Ua ?