Поняття та вимоги до політичного менеджера


Поняття та вимоги до політичного менеджера


Політичним менеджером називають фахівця у сфері вироблення та реалізації управлінських рішень, який володіє рядом якостей і характеристик, які визначають його професійний рівень. Політичний менеджер - це керуючий, який здійснює свою діяльність в політичній сфері.

Політичного менеджера, який здатний досягати значних результатів, характеризує наявність таких професійних якостей:

 • компетентності;
 • відповідальності;
 • вміння ризикувати;
 • досить висока працездатність;
 • відповідності вимогам сучасного політичного середовища та ін.

Успішний сучасний політичний менеджер повинен володіти і такими якостями, як:

 • рішучість;
 • наполегливість;
 • вміння знайти компроміс;
 • терпимість до інших рішень, точкам зору, поглядів, позицій, принципів;
 • глибока залученість в управління;
 • вміння налагоджувати і підтримувати взаємини з людьми і колективом тощо.

Для політичного менеджера важливим аспектом його діяльності є розуміння ним самим соціальної значущості прийнятих ним рішень. Політичними менеджерами повинні вироблятися рішення, здатні надати позитивний вплив на стан суспільства, на його розвиток.

Високий ступінь впливу політичних менеджерів на суспільство говорить не тільки про значимість їх соціального статусу, а й про наявність у них підвищеної відповідальності за вироблення і реалізацію тих чи інших управлінських рішень. Приймаючи рішення, політичний менеджер повинен зробити оцінку його впливу на людей, на процеси, що відбуваються в суспільстві, співвіднести користь і можливі негативні наслідки, врахувати всі чинники, здатні спотворити його рішення і перешкодити їх реалізації. Політичний менеджер при здійсненні своєї професійної діяльності орієнтується на пошук найбільш раціональних шляхів використання наявних ресурсів.


Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter
Статистика
0  
Всього матеріалів 4270
0  
Всього коментарів 1
0  
Користувачів 24
Оновлення new
 • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України
 • Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній
 • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
 • Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України.  Злочин визнається вчиненим на території
 • Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
 • Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
 • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
 • Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 (десять) днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
 • Законодавство України про кримінальну відповідальність
 • Законодавство України про кримінальну відповідальність становить:  Кримінальний кодекс України , який ґрунтується на:  Конституції України; 
Наші партнери
Інформація
Голосування
Оцініть сайт