Поняття та вимоги до політичного менеджера


Поняття та вимоги до політичного менеджера


Політичним менеджером називають фахівця у сфері вироблення та реалізації управлінських рішень, який володіє рядом якостей і характеристик, які визначають його професійний рівень. Політичний менеджер - це керуючий, який здійснює свою діяльність в політичній сфері.

Політичного менеджера, який здатний досягати значних результатів, характеризує наявність таких професійних якостей:

 • компетентності;
 • відповідальності;
 • вміння ризикувати;
 • досить висока працездатність;
 • відповідності вимогам сучасного політичного середовища та ін.

Успішний сучасний політичний менеджер повинен володіти і такими якостями, як:

 • рішучість;
 • наполегливість;
 • вміння знайти компроміс;
 • терпимість до інших рішень, точкам зору, поглядів, позицій, принципів;
 • глибока залученість в управління;
 • вміння налагоджувати і підтримувати взаємини з людьми і колективом тощо.

Для політичного менеджера важливим аспектом його діяльності є розуміння ним самим соціальної значущості прийнятих ним рішень. Політичними менеджерами повинні вироблятися рішення, здатні надати позитивний вплив на стан суспільства, на його розвиток.

Високий ступінь впливу політичних менеджерів на суспільство говорить не тільки про значимість їх соціального статусу, а й про наявність у них підвищеної відповідальності за вироблення і реалізацію тих чи інших управлінських рішень. Приймаючи рішення, політичний менеджер повинен зробити оцінку його впливу на людей, на процеси, що відбуваються в суспільстві, співвіднести користь і можливі негативні наслідки, врахувати всі чинники, здатні спотворити його рішення і перешкодити їх реалізації. Політичний менеджер при здійсненні своєї професійної діяльності орієнтується на пошук найбільш раціональних шляхів використання наявних ресурсів.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4285
0  
Всього коментарів 2
0  
Користувачів 21
Наші партнери
Оновлення new
 • Поняття злочину
 • Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Поняття злочину в кримінальному законі є універсальною і фундаментальною категорією :
 • Принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність
 • Притягнення до кримінально-правової відповідальності певними державними органами в Україні здійснюється на основі кількох принципів, зокрема: 
 • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
 • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
 • Умови застосування видачі або передачі злочинця
 • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
 • Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
 • Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
Інформація
Голосування
Оцініть сайт