Пошук по сайту

Поняття та структура правлячої команди


Поняття та структура правлячої команди


Ефективність влади в будь-якій країні або суспільно-політичному об'єднанні залежить, насамперед, від професіоналізму правлячої команди.

Під терміном "правляча команда" слід розуміти такі центри прийняття рішень, як адміністрація президента, національний чи регіональний уряд (кабінет міністрів, міністерство, відомство, виконком тощо). Аналогічні критерії можна використовувати і щодо правління політичної партії або громадсько-політичної організації, керівництва фірми, банку, компанії тощо.

Головні завдання правлячої команди такі:

Підбір професійно підготовлених кадрів в апарат управління і організація їх роботи. Політичний досвід свідчить, що правлячий кабінет формується з членів передвиборної команди, точніше, з її частини, представників інших політичних сил, які походжуються дотримуватися командної стратегії.

Управлінський досвід свідчить, що будь-який керівний колектив передбачає присутність у ньому осіб, які "грають" такі ролі: "голова ", "секретар", "генератор ідей", "аналітик", "інформатор", "психолог".

З точки зору ефективності роботи правлячого кабінету особливе значення мають психологічні чинники, які проявляються через міжособистісні ( міжособистісні ) відносини членів команди. Якщо між ними не буде злагоди, порозуміння, ділової морально-психологічної атмосфери, успіх діяльності кабінету буде проблематичним.

Інформаційне забезпечення роботи правлячої команди. Збір, обробка та інтерпретація інформації - найважливіший етап, оскільки від достовірності інформації залежить оптимальний варіант прийнятих рішень, а отже - і ефективність управління.

Вибір моделі і технологій визначення урядових рішень. Управління діяльністю урядової структури (адміністрації президента, уряду, міністерства, відомства тощо) передбачає побудову структури управління, налагодження інформаційних потоків, відпрацьовування моделі та процедур прийняття рішень.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 21
2  
Користувачів 606
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Звідки Ви дізнались про сайт ?