Мобільна версія
Категорія: Теорія політичних систем (Шпаргалки)


Об'єднання громадян як чинник функціонування політичної системи


Об'єднання громадян - це добровільні громадські формування, створені на основі єдності інтересів їх членів для спільної реалізації та захисту своїх прав і свобод. У сучасних демократичних державах, до яких належить і Україна, створюється і функціонує значна кількість об'єднань громадян. Порядок утворення і функціонування об'єднань громадян регулюється Законом України "Про об'єднання громадян".

Розрізняють такі види об'єднань громадян:

  • за порядком утворення та формами діяльності: громадські організації, політичні партії, громадські рухи;
  • за критеріями членства: з фіксованим членством, з нефіксованим членством;
  • за соціальною сферою діяльності: політичні, економічні, наукові, екологічні, творчі, національно-культурні, вікові та ін.;
  • за територією діяльності: місцеві, загальнодержавні, міждержавні, міжнародні;
  • за соціально-правовім статусом: легальні, нелегальні;

Але, слід мати на увазі, що суб'єктом політичної системи суспільства є лише ті об'єднання громадян, які:

  1. мають на меті забезпечити своїм членам участь в управлінні суспільними справами, тобто головною метою їх створення є участь у політичній діяльності. До цього блоку можна віднести політичні партії.
  2. створюються не для участі у політичній діяльності, а для забезпечення інших соціальних (інтелектуальних, економічних, побутових тощо) потреб та інтересів громадян, але, відповідно до законодавства, можуть брати участь у політичній діяльності для досягнення своїх неполітичних цілей.

Діяльність об'єднань громадян різноманітна. Вона може бути спрямована на участь у розробці державної політики, розвиток науки, культури, розв'язання соціальних проблем окремих категорій та груп громадян тощо.

Одним з найпоширеніших варіантів класифікації об'єднань громадян є застосований у Законі України "Про об'єднання громадян" розподіл об'єднань громадян на політичні партії та громадські організації.

Політичною партією визнається зареєстроване згідно із законом добровільне об'єднання громадян — прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має за мету сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.

На відміну від політичної партії громадською організацією є об'єднання громадян, створене для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших інтересів.


Категорія: Теорія політичних систем (Шпаргалки)
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter