Мобільна версія
Категорія: Політичні технології (Шпаргалки)


Формування політичних технологій


Процес формування та функціонування технологій можна розглядати зі структурної, просторово-часової і процесуальної точок зору.

Перший підхід передбачає виявлення знань про проблему, пошук оптимальних технік її рішення і технічного забезпечення.

Другий виражає необхідність узгодження застосовуваних засобів з конкретними умовами місця і часу, в яких вирішується проблема.

Третій розкриває значення і умови формування окремих параметрів досягнення цілей.»

При формуванні параметрів політичних технологій, враховуються не тільки завдання, але й тип і характеристики діючих суб'єктів, часові та інші найважливіші параметри умов діяльності. При цьому технології можуть задаватися «зверху» правлячими структурами, а можуть формуватися і в результаті узагальнення та раціоналізації живого досвіду суб'єктів, що постійно діють в подібних умовах.

Соловйов О.І. у книзі "Політологія. Політична теорія. Політичні технології." наводить два способи формування політичних технологій — це суб’єктивний та аналітичний.

Перший (суб’єктивний) заснований на суб'єктивному (волюнтаристському) підході, в основі якого лежить конструювання оптимальної послідовності дій стандартів здорового глузду, практичний досвід суб'єкта і його інтуїцію, симпатії, та інші індивідуальні особливості його світосприйняття. Власне без таких компонентів практично ніколи не визначаються шляхи формування ресурсів їх досягнення. Проте в даному випадку ці компоненти блокують і обмежують застосування інших, зокрема, більш строгих аналітичних підходів.

Аналітичний, спосіб формування технологій пов'язаний з використанням спеціальних аналітичних методів і процедур, що визначають основні параметри та умови ціле досягнення.

…аналітичний тип формування технологій передбачає оцінку і характеристику: конкретних акторів, характеру їх функціонально-рольових і міжособистісних взаємин; діючих норм і регламентів діяльності; розстановки політичних сил; конкретних акцій і інтеракцій у контексті впливу внутрішніх (насамперед мотиваційних) і зовнішніх факторів; параметрів просторового і тимчасового характеру діяльності; специфіки навколишнього середовища; ресурсів і потенціалу діючих осіб. При вирішенні цих завдань використовується все багатство методів, здатних максимально точно описати реальні відносини акторів і сформулювати відповідні рекомендації.»


Категорія: Політичні технології (Шпаргалки)
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter