Пошук по сайту

Підготовча та початкова стадії політичного консультування


Підготовча та початкова стадії політичного консультування


На підготовчому етапі консультування, відбуваються перші контакти між замовником та консультантом. Консультанту вкрай важливо визначити, хто саме є його клієнтом. Як правило, замовником може бути політичний лідер, іноді - політична або громадська організація, орган, партія тощо. На першому етапі консультант повинен з’ясувати не тільки конкретну потребу замовника в його порадах, але часові рамки взаємодії з ним. Так, замовник може потребувати короткострокові консультації для вирішення локальної або навіть приватної проблеми. В інших випадках йому необхідна регулярна взаємодія з консультантом.

На даному етапі також окреслюється те коло завдань (проблем), які повинен вирішити консультант. Для політичного консультанта при цьому вкрай необхідно з’ясувати справжні причини (достатньо часто приховані), які підштовхнули клієнта звернутися по професійну допомогу.

На підготовчому етапі консультант також готується для своєї майбутньої діяльності, зокрема з’ясовує критерії того, що можна вважати повним або частковим успіхом при вирішенні ситуації. Кінцевим результатом роботи політичного консультанта може бути:

 • повне вирішення проблеми (при її повторному виникненні замовник зможе вирішити її самостійно);
 • часткове вирішення проблеми (невирішені моменти замовник вирішує самостійно);
 • проблема залишається, однак при цьому робиться висновок про неможливість її вирішення на даному етапі та розробляються механізми управління ситуацією;
 • з’ясування того факту, що проблеми насправді не існує.

На початковій стадії головна увага приділяється безпосередньо поточній діагностиці питань, що потребують вирішення. Консультант за допомогою різноманітних методів, які використовуються у політичній аналітиці, детально аналізує позитивні та негативні фактори, що впливають на розвиток проблемної ситуації, з’ясовує причини виникнення проблемних моментів, для вирішення яких він був покликаний, розглядає у разі необхідності склад акторів, які впливають на стан питання тощо. Важливим є зіставлення інформаційної бази, яку отримав консультант, з інформаційною базою, якою оперує з даної проблеми замовник. Оптимальним є допуск консультанта до конфіденційної інформації, що дозволить чітко з’ясувати ті обмеження, у рамках яких замовник може діяти для вирішення проблеми.

У процесі детальної діагностики поточної ситуації консультант повинен дотримуватися ряду принципів, а саме:

 • керуватися виключно інтересами, що відповідають поставленим завданням;
 • ні в якому разі не пристосовуватися під бажання замовника (у плані кінцевого результату) та оперативно інформувати його про реальний стан справ;
 • не намагатися одержати заздалегідь запрограмовані результати;
 • впливати на клієнта виключно за рахунок своїх особистих якостей - шляхом демонстрації професійних знань, прояву професійної етики та принциповості, через довірче спілкування тощо.

При цьому загальноприйнятою є норма, коли консультант може внести зміни в попередній договір із замовником, адже при детальному аналізі відкриваються нові аспекти проблеми. Крім того, на даному етапі консультант складає приблизний план рекомендацій та альтернативних варіантів вирішення проблеми.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
2  
Користувачів 534
Наші партнери
Оновлення new
 • Подання доказів у цивільному процесі
 • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
 • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
 • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
 • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
 • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
 • Достатність доказів у цивільному процесі
 • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
 • Допустимість доказів у цивільному процесі
 • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Чи отримуєте Ви стипендію?